Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku firma Pro-Vent z Opola wprowadziła do swojej stałej oferty centrale podwieszane.


Konstrukcję central zaplanowano w sposób pozwalający na montaż w strefach sufitu podwieszanego:
- centrala o wydajności 650 m3/h ma wysokość 36 cm,
- centrala o wydajności do 400 m3/h ma wysokość 26 cm.

Drzwi inspekcyjne centrali przewidziano nie od dołu urządzenia, lecz z boku, co ułatwia wymianę filtrów i zapobiega ewentualnemu wyciekaniu skroplin powstających w procesie wentylacji
wilgotnych pomieszczeń.
Centrala jest cicha, a zamontowana wraz kanałami tłumiącymi staje się prawie niesłyszalna.