Niemal dwa lata prac projektowych, analiz, doboru najlepszych podzespołów, testów prototypów, zakończone rewelacyjnymi wynikami pomiarów wydajności pracy, zużycia energii, emisji hałasu pozwoliły firmie A&J Sp. z o.o. na wprowadzenie na rynek central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła LARIA® 600 oraz LARIA® 400.

Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła LARIA (rekuperatory)
INFORMACJE OGÓLNE

Rekuperator LARIA® 600 oraz LARIA® 400 jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia on ciągły dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych, usuwając jednocześnie powietrze zużyte, redukując przy tym poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci. Poprzez ciągłą filtrację zapobiega ponadto wszelkim reakcjom alergicznym, spowodowanym wnikaniem pyłków (alergenów), a także rozwojowi wirusów, bakterii i grzybów. Kontroler urządzenia został zaprojektowany z myślą o zminimalizowaniu kosztów wentylacji (tryb automatyczny) oraz niezawodnym działaniu. Duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz łatwość obsługi czyni go przyjaznym dla użytkownika, a zoptymalizowany algorytm sterowania i dynamiczny tryb wyświetlania, podnoszą poziom komfortu stosowania urządzenia.


DOBÓR CENTRALI WENTYLACYJNEJ – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Głośność pracy:
- materiał z jakiego wykonana jest obudowa (obudowy blaszane mogą ‘wpadać” w rezonans, obudowa tworzywowa „nie ma” takiego problemu),
- typ i jakość zastosowanego wentylatora,
- rodzaj oraz jakość izolacji akustycznej stosowanej wewnątrz urządzenia.

Rodzaj wymiennika:
- wymiennik krzyżowy przeciwprądowy (sprawność do 85% ) – NAJBARDZIEJ CICHY, NAJWYŻSZA SPRAWNOŚĆ - zbudowany jest z aluminiowych lamel pomiędzy którymi naprzemiennie przepływają strumienie ciepłego i zimnego powietrza. Płyty te mają grubość 0,2 mm i to za ich pośrednictwem dochodzi do przenikania ciepła pomiędzy strumieniami. Specjalne karbowanie lamel powoduje turbulentny przepływ powietrza co dodatkowo zwiększa sprawność odzysku ciepła. Kierunek przepływu strumieni względem siebie determinuje nazwę przeciwprądowe wymienniki ciepła. Różnica względem wymiennika krzyżowego polega na tym, że powietrze zimne i ciepłe przepływa obok siebie w przeciwnych kierunkach. Dzięki temu ma więcej czasu na przekazanie sobie ciepła oraz co najważniejsze i co jest istotą przeciwprądzia: powietrze zimne na ostatnich odcinkach wymiennika ogrzewa się od najcieplejszego powietrza wywiewanego. Zalety wymienników przeciwprądowych to: wyższa sprawność niż w wymiennikach krzyżowych, prosta konstrukcja, odseparowanie strumieni powietrza, brak części ruchomych, niezawodność, szczelność, przy zastosowaniu dobrej klasy wentylatorów słyszalny jest praktycznie jedynie ruch powietrza na wentylatorach;
- wymiennik obrotowy (sprawność do 85%) – GŁOŚNY - obraca się w nim cały rdzeń wymiennika, powodując ruch powietrza wewnątrz urządzenia, stosowane są głownie w instalacjach przemysłowych, w których nie jest ważny powstający w trakcie pracy wymiennika obrotowego dość znaczny hałas, powstający ze względu na większą masę ruchomych części oraz ich wykonanie najczęściej z metalu;
- wymiennik krzyżowy (niska sprawność do 75%) – CICHY - powietrze nawiewane i wywiewane przechodzi przez szereg wąziutkich przewodów, nie mieszając się ze sobą. Konstrukcja wymiennika jest na stałe zamontowana wewnątrz centrali, ruch powietrza wywołują wentylatory.

Liczba trybów pracy:
dobrze dobrany proces sterowania urządzeniem i możliwość dostosowania trybów pracy urządzenia do dobowego planu osób korzystających, a co za tym „idzie” dobry sterownik;

Uwaga na rekuperatory o niskiej cenie,
która wynika z niskiej jakości i wydajności zastosowanych materiałów i podzespołów, tania centrala = wysoki koszt eksploatacji (zużycie energii w stosunku do wydajności, sprężu, stosunek wydajności do sprawności urządzenia) oraz częste wizyty serwisu.

PARAMETRY TECHNICZNE REKUPERATORÓW LARIA®
- obudowa tworzywowa ABS,
- wewnętrzna konstrukcja nośna wykonana z ocynku,
- wewnętrzne wypełnienie, izolacja akustyczna i termiczna: kształtki styropianowe,
- izolacja akustyczna polietylen WX – firmy Interchemal,
- wentylatory renomowanej firmy ebm papst,
- wymiennik krzyżowo przeciwprądowy renomowanej firmy Heatex A.B.,
- sterownik TC-5000® - mikroprocesorowy sterownik central wentylacyjnych, wyświetlacz LCD z panelem dotykowym,
- automatyczny by-pass letni,
- system zapobiegający szronieniu,
- współpraca z nagrzewnicą kanałową,
- funkcja szybkiego przewietrzania.
LARIA - pozostałę parametry techniczne

(*) – pobór mocy przy maksymalnym obciążeniu wentylatorów – 550PaWymiary zewnętrzne centrali wentylacyjnej Laria® 600:

Wymiary zewnętrzne centrali wentylacyjnej Laria® 600.

Rozmieszczenie przyłączy wentylacyjnych w rekuperatorze Laria® 600 w wersji prawej:

Rozmieszczenie przyłączy wentylacyjnych w rekuperatorze Laria® 600 w wersji prawej
Rozmieszczenie przyłączy wentylacyjnych w rekuperatorze Laria® 600 w wersji lewej:

Rozmieszczenie przyłączy wentylacyjnych w rekuperatorze Laria® 600 w wersji lewej
Wykres wydajności centrali Laria® 600:

Wykres wydajności centrali Laria® 600
Krzywe sprawności rekuperatora Laria® 600 (temperatura powietrza wywiewanego 20oC, wilgotność 50%, wilgotność powietrza czerpanego z zewnątrz 90%):

Krzywe sprawności rekuperatora Laria® 600
Wykresy poboru energii elektrycznej rekuperatora Laria® 600 w zależności od oporów instalacji wentylacyjnej:

Wykresy poboru energii elektrycznej rekuperatora Laria® 600 w zależności od oporów instalacji wentylacyjnej
STEROWANIE
TC-5000® to mikroprocesorowy sterownik central wentylacyjnych wyposażony w ekran dotykowy. Współpracuje on ściśle z rekuperatorami serii Laria® 600 i kontroluje pracę systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Funkcje sterownika:
- kontrola wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w trybie ręcznym (3 biegi) lub automatycznym (praca według nastaw użytkownika)
- kontrola temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- tygodniowy program nastaw użytkownika (cztery strefy czasowe na każdy dzień tygodnia)
- współpraca z zewnętrzną nagrzewnicą kanałową (wodną lub elektryczną)
- funkcja blokady klawiszy funkcyjnych
- funkcja szybkiego przewietrzenia
- alarm informujący o zanieczyszczeniu filtrów
- funkcja zegara
- pamięć wszystkich nastaw i szybki wake-up kontrolera po wystąpieniu zaniku zasilania
- wyświetlacz LCD z panelem dotykowym.

BADANIA
Mając na uwadze najwyższą jakość wykonania, bezawaryjne działanie oraz bezpieczeństwo pracy urządzeń pod kątem przyszłych użytkowników - przed wprowadzaniem do obrotu handlowego - spółka A&J jako jedna z niewielu firm produkujących rekuperatory - zdecydowała się na przeprowadzenie badań przez zewnętrzne niezależne jednostki atestujące oraz certyfikujące (Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.Źródło: A&J Sp. z o.o.