Dotychczasowa seria central rekuperacyjnych KOMFOVENT, oferowana przez firmę Centrum Klima, została rozszerzona o nowy typoszereg - KOMFOVENT VERSO. Urządzenia występują w 8 wielkościach i zapewniają wydatki powietrza w zakresie od 1 000 m3/h do 26 000 m3/h.


Dzięki szerokiemu zakresowi wydatków od 1 000 m3/h do 26 000 m3/h oraz ciśnieniom roboczym sięgającym 900 Pa, centrale KOMFOVENT VERSO można stosować do wentylacji pomieszczeń o średniej i dużej kubaturze, takich jak:
- biurowce i obiekty handlowe,
- zakłady zdrowotne i medyczne,
- obiekty nauki i oświaty,
- pomieszczenia o przeznaczeniu przemysłowym,
- i inne.
Urządzenia występują w 8 wielkościach i 3 typach:
VERSO-S - centrale wentylacyjne nawiewne
VERSO-R - centrale wentylacyjne z systemem regeneracji ciepła (wymiennik obrotowy)
VERSO-P - centrale wentylacyjne z systemem rekuperacji ciepła (wymiennik krzyżowy).

3 wersje central KOMFOVENT VERSO
Wszystkie centrale typu VERSO są wyposażone standardowo w zintegrowaną automatykę sterowania opartą na sterownikach C2 lub C3.
Dzięki dużym wydatkom powietrza oraz innowacyjnej kompaktowej konstrukcji, centrale KOMFOVENT VERSO mogą swobodnie konkurować z dotychczas dostępnymi na rynku urządzeniami innych producentów.
>>KOMFOVENT VERSO - więcej szczegółów technicznych