W obiektach, w których w powietrzu usuwanym występuje nadmiar wilgoci, wymagane jest stosowanie urządzeń pozwalających na skuteczną pracę i bezpieczny odzysk ciepła. W „Klimorze” od 1999 roku prowadzono prace nad stworzeniem central klimatyzacyjnych przeznaczonych do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, odznaczających się dużą wilgotnością. Efektem prac jest stworzenie zespołu klimatyzacyjnego z pompą ciepła typu MPC.RAKTERYSTYKA ZESPOŁU
Zespoły z pompą ciepła MPC produkowane są w typoszeregu obejmującym zakres wydajności powietrza od 6.300 m³/h do 25.000 m³/h oraz zakres sprężów dyspozycyjnych od 400 do 2.000 Pa.
Budowa zespołów oparta jest na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profili aluminiowych
z osłonami z blachy ocynkowanej powlekanej, wypełnionymi termoizolacją o grubości 25 lub 40 mm.
Zespoły są wykonane w formie kompaktowego zestawu na ramie, w którym część dolną stanowi centrala nawiewna, a część górna centrala wyciągowa. Wyposażenie urządzenia stanowią filtry klasy G-3, cichobieżne wentylatory promieniowe, rewersyjne wymienniki ciepła, przepustnice, króćce elastyczne Eurostandard oraz instalacja chłodnicza pompy ciepła.
W skład pompy ciepła wchodzą: sprężarka hermetyczna z odolejaczem
i oddzielaczem cieczy oraz armatura chłodnicza w postaci elektromagnetycznego rewersyjnego zaworu czterodrogowego, zaworów termostatycznych na zasilaniu parownika i skraplacza zaworów zwrotnych i zaworów utrzymujących ciśnienie parowania na stałym poziomie. Instalacja zespołu pompy ciepła zabudowana jest w części nawiewnej centrali.
Rozdzielnica sterująco – zasilająca zabudowana jest w segmencie nawiewnym. Zastosowanie pompy ciepła typu powietrze – powietrze pozwala na wysoką energooszczędność systemu obróbki powietrza podczas pracy w okresie lata (chłodzenie / osuszanie) i zimy (ogrzewanie / osuszanie). Zespół pozwala na zrealizowanie następujących funkcji obróbki powietrza: oczyszczanie, ogrzewanie, chłodzenie i osuszanie. Dzięki temu może być stosowany
w instalacjach klimatyzacyjnych krytych pływalni, obiektów przemysłowych o dużych zyskach wilgoci, bibliotekach, drukarniach i innych.
Zespoły klimatyzacyjne z pompą ciepła MPC jako wykonanie podstawowe mogą współpracować z regeneracyjnymi wymiennikami ciepła krzyżowymi, obrotowymi, rurkami ciepła jak również w obiegach z recyrkulacją powietrza
GABARYTY I MASY ZESPOŁÓW Z POMPĄ CIEPŁA


Rys. 1. Podstawowy zestaw centrali z pompą ciepła z nagrzewnicą dogrzewającą

Rys. 2. Przykładowy rozkład temperatur w instalacji klimatyzacyjnej z zespołem MPC
– bez nagrzewnicy dogrzewającej powietrze
– badania przeprowadzono w okresie letnim, podczas prób eksploatacji na stanowisku badawczym „Klimoru”

PARAMETRY TECHNICZNE ZESPOŁÓW Z POMPĄ CIEPŁA

DOSTAWA
Zespoły klimatyzacyjne z pompą ciepła MPC wg KI.K-152/2000 mogą być dostarczane w całości lub w segmentach funkcjonalnych, za wyjątkiem modułu pompy ciepła.
KLIMOR Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8
fax: (058) 622-20-61; 622-35-87, 622-36-21
tel. (058) 622-30-81, 622-93-33, 622-36-21


Komentarze

  • dlaczego bezpieczny ?

    Dlaczego odzysk ciepła za pomocą pompy ciepła jest "bezpieczny" a za pomocą wymiennika krzyżowego czy obrotowego nie jest ?
    Jaka jest sprawność pompy ciepła dla temp zew -20 i temp wywiewu +20C/60% (Vnaw.=Vwyw) jakie są wtedy temperatury parowania i skraplania ?
    Jak zmienia się sprawność pompy ciepła przy wzroście temp. pow. zew. Proszę o podanie konkretnych liczb
    Do jakiej temperatury można schłodzić powietrze wywiewane , czy dla temperatur poniżej zera nie następuje szronienie się wymiennika. Czy jest stosowany układ odszraniania i ile zużywa energii?