Jeszcze kilkanaście, ba - kilka lat temu własny samochód stanowił dla wielu z nas jedynie przedmiot westchnień i odległych marzeń. Dziś samochód - bez względu na to, co by mówić o pauperyzacji społeczeństwa, jest w standardzie wyposażenia wielu rodzin, a zdarza się nawet coraz częściej, iż normą jest posiadanie 2 aut. Nic więc dziwnego, że w miastach, z powodu braku miejsc parkingowych coraz częściej pojawiają się duże budynki parkingowe, a i przydomowe garaże również zwiększyły swoje gabaryty.

VBW Clima Engineering dla tego typu obiektów zaproponowała specjalne centrale klimatyzacyjne garażowe, przeznaczone do wentylacji garaży i parkingów podziemnych.
Służą one do usuwania powietrza zanieczyszczonego tlenkiem węgla oraz wszelkiego rodzaju związkami siarki i ołowiu zawartymi w spalinach silników samochodowych. Wyposażone są w dwa wentylatory jednakowej wielkości.
W warunkach normalnych, tzn. gdy stężenie spalin jest niewielkie, pracuje jeden wentylator. W momencie wzrostu stężenia zanieczyszczeń (np. gdy kilka silników pracuje jednocześnie co kontroluje detektor CO) - włącza się drugi wentylator. Ilość wyciąganego powietrza wówczas wzrasta.
Podczas pracy nad konkretnym obiektem budynkiem mieszkalnym z garażami na Osiedlu Bolka w Poznaniu, autor projektu układu klimatyzacyjnego dla budynku - pan Jerzy Szczygielski, zainspirowany centralą garażową VBW Clima Engineering zaproponował producentowi modyfikację automatyki dla konkretnego obiektu.
Dotyczy ona centrali podwieszanej garażowej typ SPS-G i polega na dostosowaniu jej do wymogów niemieckiej normy VDI 2053 dla garaży przydomowych o małym ruchu pojazdów.
Istotnym założeniem dla spełnienia warunków przejęcia funkcji wyciągu w przypadku wystąpienia awarii jest przewidzenie oddzielnego zasilania elektrycznego z własnym zabezpieczeniem dla każdego wentylatora z osobna.
Centrala wyposażona jest w dwa niezależne zespoły wentylatorowe, jak było do tej pory, z tym, że jeden z nich posiada silnik dwubiegowy, który realizuje funkcję pracy ciągłej na niskim biegu. Z chwilą wzrostu stężenia zanieczyszczeń powyżej najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy włącza się drugi bieg silnika, a zatem zwiększa się wydatek urządzenia. Po przekroczeniu kolejnej wartości stężenia progowego określanego mianem Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia Chwilowego włącza się drugi wentylator. Urządzenie pracuje na pełnym wydatku.
W obliczu wciąż zmieniających się technologii centrale garażowe z pewnościąjeszcze niejednokrotnie podlegać będą modyfikacjom i udoskonaleniom, a ich producent będzie zawsze otwarty na wszelkie uwagi projektantów i użytkowników.

Komentarze