26 września br. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o. dostarczyło pierwsze centrale z wymiennikiem regeneracyjnym na budowę EURO-CENTRUM w Katowicach dla firmy SKANSKA.

Centrale Frapol z wymiennikiem regeneracyjnym w EURO-CENTRUM
Centrale z wymiennikiem regeneracyjnym charakteryzują się wyjątkową efektywnością odzysku ciepła.
Sprawność odzysku ciepła wymiennika regeneracyjnego przekracza 90%, natomiast sprawność odzysku wilgoci sięga 75%. Prostokątna budowa wymiennika pozwala na efektywne wykorzystanie przekroju centrali.
Niezaprzeczalną zaletą wymiennika jest to, że nie ulega zamarzaniu. Cechę te zapewnia budowa wymiennika oraz odpowiednio sterowany przepływ powietrza.


Źródło: FRAPOL Sp. z o.o.