Basen kąpielowy jest niewątpliwie wielką atrakcją, która umożliwia wypoczynek oraz rehabilitację, podnosząc jednocześnie prestiż domu czy hotelu. Ważne jest, aby basen nie odstraszał zapachem wilgoci i chloru, ani nie zagrażał zawilgoceniem budynku.


Głównym zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest oczywiście zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniu basenowym poprzez jego chłodzenie bądź suszenie oraz osuszanie. Ważne jest także usuwanie zanieczyszczeń chemicznych z powietrza, zapobieganie zaparowania okien ochrona stropów i elementów wyposażenia przed wilgocią, ograniczenie przenikania wilgoci do sąsiednich pomieszczeń, itp.
Jedną z firm zajmujących się produkcją specjalistycznych central do klimatyzacji pomieszczeń basenowych jest ANTAP Grupa Sp. z o.o., która pomaga odpowiednio dobrać centralę wentylacji basenowej, co jest bardzo istotne.
Firma ANTAP Grupa posiada w swojej ofercie szeroki typoszereg central w typoszeregu o wydajnościach: 800, 1200, 1800, 2400, 3200, 4200, 6000, 8500, 12100, 17200, 24500.


Parametry oferowanych central basenowych:
- wysoka sprawność i niezawodność działania,
- precyzyjna mikroprocesorowa regulacja wilgotności w hali basenu,
- automatyczna regulacja sprawności wymiennika krzyżowego (od zera do nominalnej) w okresie przejściowym i w lecie; możliwość uzyskania odpowiedniej temperatury nawiewu dzięki płynnej regulacji stopnia otwarcia przepustnicy by-pass przy zbyt dużych zyskach ciepła w pomieszczeniu basenu,
- wzmożone wentylowanie w lecie z pominięciem wymiennika krzyżowego w celu usunięcia zbyt dużych zysków ciepła,
- osuszanie powietrza w pomieszczeniu realizowane jest za pomocą powietrza zewnętrznego,
- po osiągnięciu zadanych parametrów (temperatura, wilgotność) automatyczne przełączenie centrali na pracę „dyżurną” (wentylatory przełączane są na wolniejszy bieg); centrala przełączy się w pracę „dyżurną” tylko wówczas, gdy nagrzewnica dysponuje odpowiednim zapasem mocy cieplnej przy zmniejszonym wydatku powietrza,
- podwójna ochrona przed zamarznięciem nagrzewnicy,
- automatyczna regulacja strumienia powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego w zależności od zapotrzebowania; możliwość ustawienia minimalnego strumienia powietrza zewnętrznego w dzień i w nocy wg zegara czasu rzeczywistego; udział powietrza zewnętrznego w lecie – 0 do 100%, udział powietrza zewnętrznego w zimie – 0 do 40%.
- precyzyjna mikroprocesorowa regulacja temperatury powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w pomieszczeniu (temperatura nawiewu jest funkcją zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu),
- ochrona przed szronieniem wymiennika krzyżowego realizowana bez wykorzystania przepustnicy by-pass (nie wymaga zapasu mocy cieplnej nagrzewnicy); na potrzeby tej funkcji zamontowana jest dodatkowa przepustnica recyrkulacyjna,
- brak roszenia przegród wewnętrznych centrali podczas pracy w specyficznych warunkach panujących w środowisku basenowym.
Tabela 1: Zależność temperatury punktu rosy oraz zawartości wilgoci
w jednym metrze sześciennym powietrza od temperatury i wilgotności


Temperatura
powietrza
tp [°C]
Wilgotność powietrza [%]
45
50
55
60
65
70
tr
xr
tr
xr
tr
xr
tr
xr
tr
xr
tr
xr
[°C]
[g/m 3]
[°C]
[g/m 3]
[°C]
[g/m 3]
[°C]
[g/m 3]
[°C]
[g/m 3]
[°C]
[g/m 3]

24
11,3
9,7
12,9
10,8
14,4
11,9
15,8
12,9
17,0
14,1
18,2
15,1

26
13,2
10,9
14,8
12,2
16,3
13,3
17,6
14,6
18,9
15,7
20,1
17,0

28
15,0
12,2
16,6
13,6
18,1
14,9
19,5
16,3
20,8
17,7
22,0
19,0

30
16,8
13,6
18,4
15,1
20,0
16,6
21,4
18,1
22,7
19,7
23,9
21,1

32
18,6
15,2
20,3
16,9
21,8
18,6
23,3
20,2
24,6
21,9
25,8
23,6

 
 - parametry powietrza powodujących odczucie duszności
Zbyt niska temperatura i wilgoć powietrza zwiększa odparowanie wody z basenu, w wyniku czego zwiększa się zużycie energii potrzebnej do osuszenia powietrza oraz do ogrzania wody basenowej, ochładzającej się na skutek parowania. Niskie parametry powietrza są również przyczyną wzmożonego parowania wody ze skóry kąpiących się osób, powodującego odczucie chłodu. Natomiast podwyższenie parametrów powietrza powoduje uczucie duszności u osób przebywających w pomieszczeniu.
Centrala wentylacji basenowej (CWB) spełnia następujące funkcje:
- filtracja powietrza
- osuszanie powietrza
- ogrzewanie bądź chłodzenie hali basenowej
- odzysk ciepła z powietrza usuwanego z hali basenu.
Źródło: materiały firmy ANTAP Grupa Sp. z o.o.