Firma Mercor wprowadziła do produkcji centrale sterujące do wentylacji pożarowej z rodziny MCR Omega. Są to specjalistyczne modułowe urządzenia wykonane w technice mikroprocesorowej stworzone na potrzeby wentylacji pożarowej. Centrale te posiadają certyfikat CNBOP Nr 1532/2003. W ofercie firmy znajdują się centrale MCR Omega 2300 oraz Omega 2100.


Mechaniczna wentylacja pożarowa w wielu przypadkach stanowi alternatywę dla oddymiania grawitacyjnego. Szczególnie w budynkach wysokich i wysokościowych zastosowanie systemów wentylacji pożarowej stało się koniecznością. Dzięki niej można:
• zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu i innych produktów spalania poza strefę objętą pożarem oraz wzdłuż dróg ewakuacyjnych,
• zmniejszyć temperaturę poprzez usunięcie gorącego dymu i powietrza ze strefy objętej pożarem,
• doprowadzić powietrze zewnętrzne na potrzeby ewakuacji oraz dla zapewnienia właściwej różnicy ciśnień między klatką schodową, przedsionkiem i korytarzem ewakuacyjnym,
• zapobiec przerzucaniu się ognia przez przewody wentylacyjne do stref nie objętych pożarem.


Nowością w ofercie firmy Mercor zasługującą na specjalną uwagę są centrale sterujące systemami wentylacji pożarowej MCR Omega. Centrale zostały przebadane pod kątem ochrony przeciwpożarowej przez CNBOP i otrzymały certyfikat nr 1532/2003. Wprowadzając na rynek certyfikowane centrale sterujące firma Mercor wyszła naprzeciw oczekiwaniom osób i firm zajmujących się ochroną przeciwpożarową wypełniając przestrzeń między systemem sygnalizacji pożarowej a urządzeniami wykonawczymi. Główną korzyścią z zastosowania central MCR Omega jest uzyskanie niezawodności działania całego systemu wentylacji pożarowej przez wyeliminowanie elementów sterujących, których przydatność dla celów ochrony przeciwpożarowej nie została potwierdzona. Modułowa konstrukcja central MCR Omega pozwala na łatwą rozbudowę przy optymalizacji kosztów i zapewnia możliwość sterowania systemami składającymi się z kilku do kilkuset, a nawet kilku tysięcy urządzeń.
Oprócz central sterujących MCR Omega w skład systemu wentylacji pożarowej wchodzą:
- przeciwpożarowe klapy odcinające MCR FID (jednopłaszczyznowe), MCR AMTL (żaluzjowe) i FS (kurtynowe),
- klapy odcinające wentylacji pożarowej MCR FID i MCR AMTL, również w wersji dymoszczelnej,
- wentylatory oddymiające promieniowe (dachowe i ścienne) oraz osiowe,
- wentylatory nawiewne,
- klapy nadciśnieniowe PL,
- samonośne kanały wentylacji pożarowej.
Wszystkie oferowane urządzenia wymagające uruchomienia przez system sygnalizacji pożarowej można podłączyć do central sterujących MCR Omega zapewniając sterowanie, zasilanie, monitorowanie i wizualizację stanu pracy.
Materiał i foto: MERCOR