VBW Clima Engineering jest, jak dotąd, jedynym w Polsce producentem central klimatyzacyjnych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Uzyskały one certyfikat bezpieczeństwa, który został potwierdzony orzeczeniem atestacyjnym dotyczacym bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, wydanmym przez Główny Instytut Górnictwa Kopalni Doświadczalnej "Barbara".
Centrale kompaktowe nawiewne lub wywiewne w wykonaniu przeciwwybuchowym XENA są zgodne z wymaganiami norm PN-EN50014, PN-EN50019 oraz PN-M-43026.
Centrale w tym specjalnym wykonaniu służą do przewietrzania pomieszczeń zagrożonych wybuchem, a dzięki zastosowaniu podzespołów spełniających normy dotyczące przeciwwybuchowości mogą pracować zarówno na zewnątrz pomieszczenia, jak i bezpośrednio w strefie zagrożonej. Dotyczy to pomieszczeń zakwalifikowanych do strefy Z2 zagrożenia wybuchem gazów i oparów cieczy palnych z grup wybuchowości IIA i IIB oraz klas temperaturowych T1, T2, T3 i T4.
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe centrali serii XENA uzykano dzięki zastosowaniu szeregu podzespołów w wykonaniu przeciwwybuchowym, w tym także paska klinowego w wykonaniu elektrostatycznym, jak również ekementów obudowy ze stopów lekkich o zawartości magnezu poniżej 6%. Poza tym wykonano połączenia elektryczne pomiędzy elementami metalowymi urządzenia w celu wyrównania i odprowadzenia potencjału.