W obiektach, w których w powietrzu usuwanym występuje nadmiar wilgoci, wymagane jest stosowanie urządzeń pozwalających na skuteczną pracę i bezpieczny odzysk ciepła. W KLIMORZE w 1999 roku prowadzono prace nad stworzeniem central klimatyzacyjnych przeznaczonych do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, odznaczających się dużą wilgotnością. Efektem prac jest stworzenie zespołu klimatyzacyjnego z pompą ciepła typu MPC.

Charakterystyka zespołu
Zespoły z pompą ciepła MPC produkowane są w typoszeregu obejmującym zakres wydajności powietrza od 6.300 m3/h do 25.000 m3/h oraz zakres sprężów dyspozycyjnych od 400 do 2.000 Pa.
Budowa zespołów oparta jest na konstrukcji szkieletowej z profilu aluminiowego z osłonami z blachy ocynkowanej powlekanej, wypełnionymi termoizolacją o grubości 25 lub 40 mm.
Zespoły są wykonane w formie kompaktowego zestawu na ramie, w którym część dolną stanowi centrala nawiewna, a część górna centrala wyciągowa. Wyposażenie urządzenia stanowią filtry klasy G-3, cichobieżne wentylatory promieniowe, rewersyjne wymienniki ciepła, przepustnice, króćce elastyczne Eurostandard oraz instalacja chłodnicza pompy ciepła.
Instalację chłodniczą pompy ciepła stanowi sprężarka hermetyczna z odolejaczem
i oddzielaczem cieczy oraz armatura chłodnicza w postaci elektromagnetycznego rewersyjnego zaworu czterodrogowego, zaworów termostatycznych na zasilaniu wymienników ciepła (chłodnicy i skraplacza) zaworów zwrotnych i zaworów utrzymujących ciśnienie parowania na stałym poziomie. Instalacja chłodnicza zabudowana jest w części nawiewnej zespołu pompy ciepła.
Rozdzielnica sterująco – zasilająca zabudowana jest w segmencie nawiewnym. Zastosowanie pompy ciepła typu powietrze – powietrze pozwala na wysoką energooszczędność systemu obróbki powietrza podczas pracy w okresie lata (chłodzenie / osuszanie) i zimy (ogrzewanie / osuszanie). Zespół pozwala na zrealizowanie następujących funkcji obróbki powietrza: oczyszczanie, ogrzewanie, chłodzenie i osuszanie. Dzięki temu może być stosowany w instalacjach klimatyzacyjnych krytych pływalni, obiektów przemysłowych o dużych zyskach wilgoci, bibliotekach, drukarniach i innych.
Zespoły klimatyzacyjne z pompą ciepła MPC jako wykonanie podstawowe mogą współpracować z regeneracyjnymi wymiennikami ciepła krzyżowego, obrotowego, rurki ciepła jak również w obiegach z recyrkulacją powietrza.
Gabaryty i masy zespołów z pompą ciepła


Parametry techniczne zespołów z pompą ciepła

Pobór mocy wentylatorów obliczono dla sprężów dyspozycyjnych 600 Pa.
Dokładny dobór wentylatorów – wg Karty Informacyjnej Zespołów Wentylatorowych Nr KI-K.1740/1997.
Dostawa
Zespoły klimatyzacyjne z pompą ciepła MPC wg KI.K-152/2000 mogą być dostarczane w całości lub w segmentach funkcjonalnych, za wyjątkiem modułu pompy ciepła.