Spółka Clima Gold rok 2010 rozpoczęła wprowadzeniem do oferty nowego typu central OPTIMA ECO SILENT.

Centrala klimatyzacyjna OPTIMA ECO-SILENT

Efektywność energetyczna urządzeń jest niezwykle istotna z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych. Racjonalne zużycie energii jest kluczowym aspektem ochrony środowiska i klimatu. Natomiast hałas jest zagrożeniem realnie wpływającym na nasze zdrowie. Powyżej 60dB(A) jest nie tylko przyczyną złego samopoczucia, czy poirytowania, ale jest też szkodliwy dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Nowe centrale Clima Gold OPTIMA ECO SILENT łączą niski koszt eksploatacji i najwyższy komfort dla ludzi przebywających w obrębie ich pracy.

Nową centralę wentylacyjną Clima Gold charakteryzuje:

Niska energochłonność

- Wentylatory komutowane elektroniczne - wysokosprawne silniki, cicha praca, małe gabaryty, łatwe sterowanie oraz niezawodność.
- Lampy LED – przyjazne środowisku, efektywne rozwiązanie oświetlenia.

Niski poziom emisji hałasu

- Wentylator o konstrukcji minimalizującej emisję hałasu.
- Połączenia elastyczne.
- Amortyzatory.
- Podkładki tłumiące.
- Perforacja blach wewnętrznych.

Jakość powietrza

- Generator Jonów.

Użyteczność

- Automatyka zabudowana w urządzeniu.
- Możliwość płynnego sterowania jakością powietrza i wydajnością wg bieżącego zapotrzebowania lub wg zaprogramowanego kalendarza, regulacja z panelu i możliwość podłączenia do BMS`u.

Estetyka

- Nowy profil.
- Całość centrali w neutralnym kolorze białym.

Konstrukcja

- Dwuwarstwowa izolacja osłon.
- Sterowanie z panelu i zintegrowana automatyka.
- Potrójne wytłumienie wentylatora.
- Energooszczędne oświetlenie.
- Nowa estetyka.
- Bezpośrednie tłumienie hałasujących elementów centrali.
- Perforacja blach wewnętrznych.

Źródło: Clima Gold Sp. J.