Centrala LWZ zapewnia wentylację, ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Nowe urządzenie typ LWZ 304/404 SOL to nowy design i dodatkowa funkcja: chłodzenie.

Centrala grzewczo-wentylacyjna LWZ 304/404 SOL Stiebel Eltron
Energooszczędne urządzenia typu LWZ służące do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.u.w.) teraz z dodatkową funkcją chłodzenia (R407 C).
W tej estetycznej z wyglądu centrali zamontowano powiększony do 235 litrów ciepłej wody zbiornik i poprawiono izolację zmniejszając straty ciepła do minimum. Montaż urządzenia uproszczono do minimum.

Centrale grzewcze LWZ 303, LWZ 403 przeznaczone są głównie do budynków energooszczędnych oraz pasywnych, o powierzchni mieszkalnej do 180 m² i zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym około 4 kW. Urządzenia zapewniają oszczędne zużycie energii na ogrzewanie przy równoczesnym zapewnieniu stałego dopływu świeżego powietrza, utrzymaniu prawidłowej temperatury pomieszczeń i odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej, nie obciążając przy tym środowiska naturalnego. Urządzenie posiada zintegrowaną automatykę sterującą.

>>dane techniczne
Źródło: Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.