Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu wyposażone w centrale wentylacyjne Optima produkowane przez Clima Gold.

Centrala Clima Gold w Akademii Medycznej
Centrala klimatyzacyjna powietrza wyprodukowana w tym roku przez Clima Gold pracuje na obiekcie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uczelnia ta ma niezwykle bogatą historię, powstała bowiem już 1945 roku. Przez lata Akademia Medyczna we Wrocławiu rozwinęła się i obecnie tworzy jeden z największych i najnowocześniejszych w Europie kompleksów medyczno-naukowych.

Na obiekcie AM zamontowano łącznie 49 central typu OPTIMA, w tym 20 central higienicznych oraz 19 standardowych, które zapewniają łączną obróbkę 815760 m3/h powietrza. Większość dostarczonego ciepła jest odzyskiwana za pomocą central OPTIMA z wymiennikami obrotowymi, krzyżowymi oraz wymiennikami z czynnikiem pośredniczącym.

W sumie zamontowano:
• 49 central
• 47 central dachowych
• 2 centrale wewnętrzne

o całkowitym wydatku powietrza 815760 m3/h.

Centrale Clima Gold na dachu Akademii Medycznej we Wrocławiu. Fot. Clima Gold
Centrale Clima Gold na dachu Akademii Medycznej we Wrocławiu. Fot. Clima Gold

Źródło: Clima Gold Sp. J.