Data rozpoczęcia
2011-03-23
Data zakończenia
2011-03-25
Miejsce
Warszawa

CENERG 2011
CENERG - Wystawa Czystej Energii
Targi Czystej Energii CENERG w Warszawie


W dniach 23-25 marca 2011 odbędą się III Targi Czystej Energii CENERG 2011. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Wydarzenie w założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie. CENERG 2011 będzie towarzyszyć IX Targom ELEKTROTECHNIKA 2011 i XIX Targom ŚWIATŁO 2011.

Targi CENERG skupiają producentów i dystrybutorów urządzeń produkujących Odnawialne Źródła Energii. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Wydarzenie w założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie.
Tematyka targów dotyczy przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostaną systemy grzewcze wykorzystujące OZE w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory. Oprócz tego wystawa i warsztaty podczas targów dotyczyć będą czystych technologii węglowych, biomasy, biopaliw, biogazu, pelletów, systemów filtrujących, uzdatniania wody, recyklingu, energii wiatrowej i geotermii.
Odwiedzającymi targi są przedstawiciele zakładów energetycznych, samorządowcy, inwestorzy, projektanci, architekci, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali, parafii i innych obiektów użyteczności publicznych, nauczyciele a także rolnicy, instalatorzy i inżynierowie budownictwa z całego kraju. Liczną grupę odwiedzających stanowią przedsiębiorcy zagraniczni, głównie ze wschodu Europy.

Swoją popularność Targi zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii. Wydarzenia towarzyszące Wystawie CENERG promują urządzenia i innowacyjne technologie pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii.

Podczas Targów CENERG 2011 zorganizowane zostaną następujące spotkania:
• druga edycja seminarium "Nowoczesne systemy zarządzania energią w gminach (Efektywność energetyczna, zabezpieczenie dostaw energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych)".
• seminarium: "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w polsce do roku 2020. Rola biomasy w Krajowym Planie Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych".
• seminarium dotyczące finansowania inwestycji z zastosowaniem kolektorów słonecznych: "Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem. Pomoc publiczna dla wsparcia instalacji kolektorów słonecznych"
• seminarium: "Małe elektrownie wiatrowe i perspektywy ich rozwoju do 2020 roku",

Głównym zadaniem Targów i towarzyszących im imprez jest promowanie urządzeń i innowacyjnych technologii pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia targowe.

Więcej: www.cenerg.pl

Tematyka targów:
· Systemy ogrzewania wykorzystujące OZE:

- kotły, piece i kominki
- pompy ciepła
- kolektory słoneczne
- klimatyzatory
- rekuperatory
- geotermia

· Systemy i urządzenia do pozyskiwania, przetwarzania i produkcji biomasy

· Systemy i urządzenia do produkcji energii elektrycznej z OZE:

- energetyka wiatrowa
- fotowoltaika
- energetyka wodna

· Gromadzenie, sortowanie, odzyskiwanie i recykling odpadów

· Systemy i urządzenia do produkcji biogazu

· Biopaliwa – technologie i urządzenia

· Filtry i systemy filtrujące, monitoring emisji

· Usuwanie, przetwarzanie osadów produktów ubocznych spalania, uzdatnianie wody

· Czyste technologie węglowe

· Prezentacja zrealizowanych i przewidywanych inwestycji z wykorzystaniem OZE

· Produkty, pojazdy i urządzenia przyjazne środowisku

· Finansowanie inwestycji OZEŹródło: ''