Data rozpoczęcia
2009-06-05
Data zakończenia
2009-06-06

05-06.06.2009 Warszawa
Targi CENERG skierowane są do odbiorców instytucjonalnych podlegających administracji rządowej i samorządowej, inwestorów indywidualnych modernizujących stare i wznoszących nowe obiekty budowlane, architektów, projektantów właścicieli budynków oraz przedsiębiorców. Tematy Targów są w pełni zgodne z założeniami strategii energetycznej, dlatego też Honorowy Patronat nad nimi objął Minister Gospodarki.
Głównym zadaniem Targów i towarzyszących im imprez jest promowanie urządzeń i innowacyjnych technologii pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia targowe.
Więcej: www.cenerg.pl

Tematyka targów:
1. urządzenia do produkcji energii z OZE takich jak wiatr, woda, geotermia, słońce
2. biomasa oraz czysta energia, czyli ogniwa, zgazowanie i fermentacja
3. dystrybucja energii cieplnej i elektrycznej pozyskiwanej z OZE
4. technologie do wytwarzania czystej energii
5. systemy informatyczne niezbędne do wytwarzania i wykorzystania energii
6. źródła i materiały do produkcji czystej energii
7. systemy sterowania i monitoringu
8. źródła finansowania
9. rozwiązania i technologie innowacyjne