Firma FOKO Sp. z o.o. wraz z wortalem www.wentylacja.com.pl zapraszają Państwa do zapoznania się z prezentacją urządzeń grzewczych szwedzkiej firmy FRICO, zawartej na płycie CD.

Została ona opracowana przez przedstawiciela FRICO na rynku polskim - firmę FOKO Sp. z o.o. z Warszawy.
Zawartość płyty została podzielona na dwie części.
Pierwsza część jest katalogiem technicznym urządzeń, podzielonym na następujące grupy:
• kurtyny powietrzne
• nagrzewnice elektryczne i wodne
• promienniki podczerwieni
• grzejniki konwektorowe
• nowości.
Poszczególne grupy zawierają szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych oraz metod doboru urządzeń. W tej części użytkownicy znajdą również dokumentację montażową.
W drugiej części zaprezentowano zastosowania wszystkich typów urządzeń w formie animacji na przykładzie typowego obiektu przemysłowego. Możliwości animacyjne pozwalają na zapoznanie się z metodyką i przykładami doboru rządzeń do pomieszczeń o różnych przeznaczeniach.
Płyta z prezentacją jest głównie przeznaczona dla projektantów i firm montażowych, ale również może być pomocna dla potencjalnych inwestorów, którym pozwoli na wstępne podjęcie decyzji.
Mamy nadzieję, że materiały zawarty na niniejszej płycie spełni oczekiwania użytkowników i będzie wygodnym i przejrzystym materiałem roboczym dla projektantów.
Płytę FRICO można zamówić (bezpłatnie) wysyłając adres pocztowy (firma, imię i nazwisko, miejscowość, kod, ulica) na e-mail:
wentylacja@wentylacja.com.pl
FOKO Sp. z o.o.
00-195 Warszawa
ul. Z. Słomińskiego 19 lok. 511
tel. (022) 637 50 40
fax. (022) 637 50 40
e-mail: foko@foko.com.pl
internet: www.foko.com.pl