CADvent 3.1 to program typu 3D do projektowania systemów wentylacyjnych. Jest produktem Koncernu LINDAB.

Początki
Poprzednik CADvent-u V-CAD pojawił się w roku 1992 dzięki pracy pana Björn Broberga (Björn jest również w dniu dzisiejszym głównym projektantem CADventu). Jest naturalne, że Björn zaczynał zajmować się pomysłem V-CAD i projektowaniem 3D. Widział, że jest bardzo potrzebny program projektujący, który daje możliwość wyliczenia również poziomu hałasu i strat ciśnienia oraz w możliwie najprostszy sposób wykonuje specyfikację elementów, z których składa się projektowany system. Specyfikacja ta jest potrzebna do oferty cenowej i opisu materiałów.
Kiedy w marcu 1994 roku został przedstawiony program typu V-CAD niesłychanie wzrosło zainteresowanie projektowaniem typu CAD. W trakcie dokonania obliczeń za pomocą tego programu, zamiast wzorów mogły być używane wartości mierzone. Uzyskane wyniki bardzo często zgadzały się z wynikami uzyskanymi za pomocą wykonanych pomiarów.
CADvent 3.1 jest narzędziem pomagającym w projektowaniu systemów wentylacyjnych, który firma Lindab Sp. z o.o. bezpłatnie udostępnia zainteresowanym projektantom. Softvare umożliwia dokonanie oddzielnych obliczeń wymiarowych, akustycznych, przepływów powietrza oraz przygotowuje dokładną listę potrzebnych elementów. Poza tym program jest w stanie przygotować protokół regulujący, który może być bardzo przydatny w trakcie regulowania gotowego systemu, ponieważ parametry wyliczeniowe mogą być konfrontowane z parametrami mierzonymi na miejscu i wartościami korygowanymi. Softvare ten działa w wersjach AutoCAD R14, AuotCAD 2000, AutoCAD 2000i.
Podprogramy DIMcomfort, DIMsilencer powodują, że program jest kompletny i daje możliwość dokonywania różnych obliczeń przy stosowaniu różnych wyrobów.
Priorytety w trakcie projektowania i przygotowania programu CADvent:
• CADvent musi być łatwy do nauczenia się;
• projektowanie instalacji w 3D musi przebiegać szybko;
• system musi mieć możliwość rozbudowy;
• musi istnieć możliwość szybkiej i prostej modyfikacji projektu;
• do zaprojektowania instalacji wentylacyjnej nie są wymagane inne narzędzia niż CADvent;
• elementy w CADvent muszą posiadać te same właściwości co w rzeczywistości;
• obliczenia będą opierały się na wartościach empirycznych;
• zaprojektowana w CADvent instalacja będzie możliwa do wykonania w rzeczywistości;
• modyfikacja instalacji będzie następowała automatycznie po każdej zmianie któregokolwiek z elementów;
• program dostarcza użytkownikom pełną dokumentację obliczeniową w postaci wydruków i raportów.

Rys. 1. Pakiet programu
Krótki opis podstawowych metod pracy
Elementy tworzone za pomocą CADvent maganer.
Projektowanie elementów nadmuchu i ssania za pomocą systemu CADvent manager oznacza, że kalkulacje CADvent’u nie wezmą pod uwagę innych źródeł hałasu. Elementy te trzeba więc stworzyć manualnie i trzeba podawać wszystkie dane, łącznie z poziomem ciśnienia i hałasu. W ten sposób przygotowany obiekt jest pod każdym względem obiektem CADvent, więc każda funkcja pracuje w sposób normalny.

Rys. 2. Okno programu CADvent 3.1 i przykład sieci wentylacyjnej
Elementy dopasowane za pomocą programu ComfortExpress.
Używając program ComfortExpress można szybko rysować te urządzenia, które można dołączyć do sieci wentylacyjnej. W programie ComfortExpress stoi do dyspozycji cała biblioteka elementów, które można wybierać.
Elementy dopasowane w programie DIMComfort.
Jeżeli posiadamy zakończoną kalkulację jednego pomieszczenia i chcemy mieć pewność, że pomieszczenie to lub cały system odpowiada wymaganiom dotyczącym poziomowi hałasu, to w tym przypadku pomoże nam ten podprogram. Możemy określić wielkość pomieszczenia, komfortowe wymagania, ilość dostarczanego powietrza lub wymiany powietrza, wymagania dotyczące hałasu, najniższą temperaturę dostarczanego powietrza itp. Następnie możemy wybrać typ urządzenia dmuchającego i ssącego, które najbardziej odpowiada w tym pomieszczeniu, pojawi się tablica wyniku. Dane wyliczone razem z wszystkimi danymi dotyczącymi poziomu hałasu zostaną dopisane do danych CADvent’u. Następnie elementy pojawiają się na rysunku w określonej wysokości. Program DIMComfort i CADvent wspólnie są zdolne do uzyskania określonych wymagań komfortowych.
Program CADvent jest więc...
takim systemem projektowanym, za pomocą którego można dokonywać projektowania systemu wentylacyjnego od pomysłu, aż do gotowej dokumentacji wykonawczej zawierającej wszystkie obliczenia, listę potrzebnych elementów, rysunki 3D i 2D, wybrane przekroje i oczywiście nietypowe elementy.
Opis możliwości i instalacji programu CADvent znajduje się również w dziale PROGRAMY. Zapraszamy!

Źródło: ''