Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
85-030 Bydgoszcz
ul. B. Rumińskiego 6
tel. (052) 349 38 00
fax (052) 349 38 38
not.bdt@teltronik.com.pl
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
wykonuje:
- opracowania projektowe w pełnym zakresie branżowym;
- ekspertyzy, orzeczenia i wyceny;
- tłumaczenia tekstów technicznych;
- strategie marketingowe;
udostępnia:
- księgozbiór techniczny;
- czasopisma fachowe;
- normy techniczne polskie oraz normy ISO;
promuje firmy polskie:
- na rynku krajowym poprzez spotkania promocyjne i "Kujawsko-Pomorski Znak Jakości";
- na rynkach zagranicznych poprzez informację internetową;
organizuje:
- kursy, seminaria szkoleniowe, konsulting;
organizuje:
- Centrum Jakości ISO 9000 i ISO 14000, HACCP;
wynajmuje:
- sale wykładowe i konferencyjne;
- sprzęt dydaktyczny i audiowizualny.