Data rozpoczęcia
2009-01-20
Data zakończenia
2009-01-23

20-23.01.2009 Poznań
www.bumasz.pl
Tematyka:
- Maszyny i sprzęt pomocniczy na placu budowy
- Specjalistyczne pojazdy budowlane
- Maszyny budowlane i drogowe
- Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej, transportu i przesyłania betonu i zapraw; zagęszczanie betonu
- Dźwigi i urządzenia transportowe
- Szalunki i rusztowania
- Narzędzia budowlane
- Kompresory, narzędzia pneumatyczne i hydrauliczne
- Pomocniczy sprzęt budowlany
- Wyposażenie placu budowy
- Maszyny i urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania surowców
- Maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych
- Infrastruktura drogowa
- Materiały i surowce do budowy dróg
- Nawierzchnie i chodniki
- Osprzęt infrastrukturalny i obiekty usługowe
- Maszyny i sprzęt do budowy, konserwacji i utrzymania dróg
- Maszyny i sprzęt do robót ziemnych
- Maszyny i urządzenia do obróbki stali zbrojeniowej
- Maszyny do budowy dróg
- Maszyny do konserwacji dróg
- Maszyny do utrzymania dróg
- Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem
- Geotechnika i fundamentowanie
- Projektowanie geotechniczne
- Technologie wykonawstwa robót
- Ochrona środowiska w geotechnice
- Geosyntetyki
- Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych
- Akcesoria, części zamienne do maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego
- Usługi budowlane
- Bezpieczeństwo i higiena pracy