BuildDesk Polska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej, został wyróżniony Laurem Buildera w kategorii Doradztwo dla Budownictwa. Jest to coroczna nagroda przyznawana przez miesięcznik Builder firmom i instytucjom, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój branży budowlanej.

– To nie jest nagroda tylko dla nas, to nagroda dla rynku za docenienie doradztwa energetycznego. Szczególnie teraz, w sytuacji kryzysu gospodarczego oraz rosnącej świadomości ekologicznej Polaków cieszymy się, że dostrzeżono potrzebę zmniejszania zużycia energii
– mówił odbierający wyróżnienie Konrad Witczak, Konsultant ds. Efektywności Energetycznej BuildDesk Polska.
Gala odbyła się 17 lutego w Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia Palace w Warszawie. W uroczystości udział wzięło ponad 250 osób.
– Jesteśmy zaszczyceni, że nasza aktywność została zauważona. Jestem przekonany, że zmobilizuje nas to do jeszcze bardziej intensywnych działań. Ta nagroda udowadnia przede wszystkim, że celem certyfikacji energetycznej jest służenie ludziom, a nie przeszkadzanie w budowie. Należy podkreślać, że certyfikacja jest narzędziem, a nie celem samym w sobie
– dodaje Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska.
Kapituła w swoim wyborze kierowała się przede wszystkim dostępnością produktu lub usługi, nowatorstwem, dostosowaniem do wymogów branży budowlanej, potrzebom klientów i zmieniającego się rynku, a także relacjom firma – klient. Przewodniczył jej profesor Kazimierz Szulborski, ceniony znawca branży budowlanej, a zarazem kierownik Zakładu Mechaniki Konstrukcji Politechniki Warszawskiej.
Obok BuildDesk Polska zwycięzcami tegorocznej edycji Laurów Buildera zostali m.in. Politechnika Białostocka w kategorii Nauka i Edukacja na Rzecz Budownictwa oraz Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii Produkty i Usługi Finansowe dla Budownictwa.
Źródło: Prelite Sp. z o.o. / BuildDesk Polska