Chciałabym wyremontować i przystosować budynek pod pieczarkarnię oraz jego wyposażenie. Czy jest szansa na uzyskanie dotacji unijnych na tego typu przedsięwzięcie?

Planowana inwestycja kwalifikuje się do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Niestety ze względu na nie przyjęte do dnia dzisiejszego rozporządzenia dotyczące pomocy finansowej nie jesteśmy w stanie przyporządkować Pani projektu do odpowiedniego działania w ramach PROW.
Jeżeli byłaby Pani zainteresowana otrzymaniem informacji w momencie ostatecznego opublikowania wszystkich kryteriów kwalifikacji projektów, bardzo proszę o przesłanie głównego PKD, pod którym prowadzonaby była tego typu działalność. Umożliwi nam to dokonanie prawidłowej analizy możliwości sfinansowania inwestycji z funduszy unijnych.

(2007.08.21, woj. łódzkie)