Budynek CAPRICORN w Dusseldorfie jest przykładem udanej symbiozy nowoczesnej architektury z nowoczesną techniką. Biurowiec został zaprojektowany w technologii domu niskoenergetycznego ze skrajnie małymi kosztami eksploatacyjnymi. Przewidywana funkcja budynku postawiła przed projektantami wymóg zapewnienia możliwości swobodnej aranżacji wnętrz. Dodatkowym utrudnieniem była niewielka przestrzeń pozostawiona do dyspozycji dla systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
Aby spełnić postawione wymagania, projektanci sięgnęli do oferty firmy FSL (firma z grupy Trox) specjalizującej się w systemach wentylacji fasadowej.
W ścianie zewnętrznej rozmieszczono w równych odstępach ponad 800 urządzeń FSL-B-ZAU, łączących w sobie rolę miejscowych systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Taka decentralizacja systemu pozwoliła na rezygnację z wielkich central wentylacyjnych w centrum budynku oraz kłopotliwej w czyszczeniu sieci kanałów wentylacyjnych.
W istocie urządzenie jest zaawansowanym połączeniem rekuperatora z czterorurowym klimakonwektorem. W jego wnętrzu zamontowano aluminiowy, krzyżowy odzysknicowy wymiennik ciepła z bypasem, wodny wymiennik ciepła pełniący w zależności od potrzeb rolę nagrzewnicy lub chłodnicy, filtry: powietrza nawiewanego (klasa F6) oraz wywiewanego (klasa G3) oraz oczywiście wentylatory powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Całość została zamknięta w urządzeniu o wymiarach (grub. x szer. x wys.) 190x1049x865 (1086 wraz z czerpnią i wyrzutnią powietrza) mm, które zabudowano w zewnętrznej ścianie budynku.

Przyjęte rozwiązanie umożliwia niezależną regulację temperatury i strumienia świeżego powietrza dla każdego miejsca pracy. System zdecentralizowany pozwala na lepsze wykorzystanie w okresach chłodów zysków ciepła od nasłonecznienia, a latem pozwala na ograniczenie mocy chłodniczej. Zastosowanie nowych technologii, zgodnie z przewidywaniami ma zapewnić niskie miesięczne koszty zużycia energii szacowane na 65 centów/m&sub2;. Czy jednak przewidywania się sprawdzą, okaże się już wkrótce, bo oddanie budynku do użytkowania przewidywane jest jeszcze w grudniu 2005. Przyjęte rozwiązanie umożliwia niezależną regulację temperatury i strumienia świeżego powietrza dla każdego miejsca pracy. System zdecentralizowany pozwala na lepsze wykorzystanie w okresach chłodów zysków ciepła od nasłonecznienia, a latem pozwala na ograniczenie mocy chłodniczej. Zastosowanie nowych technologii, zgodnie z przewidywaniami ma zapewnić niskie miesięczne koszty zużycia energii szacowane na 65 centów/m&sub2;. Czy jednak przewidywania się sprawdzą, okaże się już wkrótce, bo oddanie budynku do użytkowania przewidywane jest jeszcze w grudniu 2005.Legenda

1 filtr powietrza wylotowego (usuwanego) G3
2 filtr powietrza świeżego F6
3 odzysknicowy wymiennik ciepła (rekuperator)
4 wymiennik - nagrzewnica/chłodnica
5 wentylator powietrza nawiewanego
6 wentylator powietrza usuwanego
7 samoczynna przepustnica obejścia wymiennika
8 przepustnica powietrza cyrkulacyjnego
9 przepustnica obejścia wymiennika
10 zawory wody grzewczego i lodowej
11 przepustnice czerpni i wyrzutni
12 czerpnia ścienna
13 wyrzutnia ścienna
14 kratka nawiewna powietrza do pomieszczenia
15 kratka wyciągowa powietrza z pomieszczenia
16 element zblokowujacy przepustnice czerpni i wyrzutni
17 kulowy zawór odcinający
18 zawór odcinająco - regulujący
19 czujnik temperatury powietrza usuwanego
20 czujnik temperatury powietrza nawiewanego
21 ogranicznik przepływu
22 termostat ochronny przeciwzamrożeniowy
Źródło: www.systemyogrzewania.pl