8 sierpnia na teren Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum wkroczą budowlańcy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. Zgodnie z podpisaną dziś umową w ciągu 18 miesięcy mają wybudować biurowiec pasywny – nową siedzibę PNT Euro-Centrum. Oferta BUDUS o wartości ponad 37 mln zł została wybrana w drodze przetargu.

BUDUS S.A. wybuduje biurowiec pasywny
- To najważniejsza umowa w ramach rozbudowy Parku. Zarówno pod względem wartości, jak i istoty - podkreśla Roman Trzaskalik, prezes PNT Euro-Centrum - Biurowiec, który wybuduje BUDUS będzie podstawową infrastrukturą Parku, jego „sercem”. Swoje biura i laboratoria będą w nim miały firmy prowadzące działalność innowacyjną.

Prace zlecone firmie BUDUS obejmują wykonanie szerokiego zakresu robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Obiekt o powierzchni ponad 6 tys. m2 będzie miał charakter nie tylko biurowo-usługowy, ale też będzie zawierał pomieszczenia laboratoryjno-wdrożeniowe. Zgodnie z projektem biurowiec ma spełniać wymagania obiektu pasywnego, stąd wysoki poziom trudności prowadzonej inwestycji. W postępowaniu przetargowym BUDUS udowodnił swoje doświadczenie w budowie biurowców o podobnych gabarytach i obiektów z zastosowaniem pomp ciepła, instalacji solarnych, wentylacji mechanicznej i nadrzędnego systemu automatyki BMS. Przedsiębiorstwo ma w swoim portfolio m.in. nagrodzony w tym roku tytułem „Budowy Roku 2010” zmodernizowany stadion Cracovii oraz Centrum Biurowe Kazimierz. Niedawno budowę swej siedziby w Bełchatowie powierzyło mu także PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W zakończonym dziś postępowaniu uczestniczyło 9 podmiotów, jednak ze względu na wysokie wymagania, oferty złożyło 3 wykonawców. Jedynym kryterium wyboru była cena.

Budowa biurowca pasywnego odbywa się w ramach projektu "Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł", który jest realizowany od października 2010 roku i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fot. Euro-CentrumFot. Euro-Centrum