Właściwe funkcjonowanie ogrzewania podłogowego, zależy w dużej mierze od rodzaju i jakości rur użytych do budowy instalacji. Nie bez znaczenia jest również właściwa konstrukcja posadzki grzejnej.

W ogrzewaniu podłogowym, do ostatecznego pokrycia podłogi, wykorzystać można m. in. płytki ceramiczne, klinkierowane i betonowe płytki posadzkowe, parkiet, panele, a nawet wykładziny tekstylne. Zanim to jednak nastąpi posadzka musi być właściwie zbudowana.

- W ogrzewaniu podłogowym posadzka spełnia funkcję grzejnika. Z tego powodu jak najwięcej ciepła powinno przenikać do pomieszczenia, a jak najmniej w pod spód. Dlatego Tece proponuje dwa warianty jej budowy, gwarantujące nie tylko właściwą izolację termiczną, ale także akustyczną – mówi Andrzej Durda, dyrektor ds. technicznych w Tece.

Wariant I – Płyta PS 30

Rury grzejne układa się w tym przypadku na płycie systemowej PS 30 i mocuje w wypustkach. W związku z małą izolacyjnością samej płyty, na stropie należy wcześniej ułożyć aluminiową folię, a na niej warstwę styropianu. Jeśli wierzchnia warstwa posadzki wykonana ma być z wykładziny ceramicznej lub kamienia, należy pokryć ją wcześniej specjalną stalową matą zbrojeniową (wykonana z drutu o grubości 2-3 mm i oczkach 50x50 mm).

Górna warstwa płyty PS 30 wytwarzana jest z zagęszczonego polistyrenu, który jest niezwykle wytrzymały na chłodzenie. Z kolei warstwa dolna z miękkiego polistyrenu tłumiącego odgłosy, a jednocześnie zapewniającego łatwe dopasowanie do podłoża. Płyty Tece pozwalają na sprawne ułożenie rur, łatwo je zespolić, a tam gdzie to konieczne można je docinać np. nożem.

Wariant II – Izolacja rolowana ze styropianu

Wierzchnią warstwą izolacji termicznej jest w tym przypadku izolacja rolowana ze styropianu z folią aluminiową. Rury grzewcze montuje się do podłoża za pomocą specjalnych klipsów wciskanych ręcznie lub za pomocą specjalnego tackera. W przypadku, gdy istnieje konieczność uzyskania wyższej izolacyjności termicznej niż ta, którą zapewnia zastosowana izolacja należy uzupełnić ją warstwą styropianu. Nie ma konieczności oddzielania go folią PE, ponieważ posiada ją już zastosowana izolacja.

W obu wariantach należy pamiętać o zastosowaniu przy ścianach, słupach betonowych i pozostałych pionowych elementów budynku specjalnej taśmy brzegowej. W przypadku kilku warstw izolacji termicznych umieszcza się ją na przedostatniej warstwie.

- Do budowy instalacji stosuje się najczęściej rury wielowarstwowe. Łączą one w sobie najlepsze zalety rur metalowych i tych wykonanych z tworzywa sztucznego. Mogą być kształtowane ręczne, a dzięki aksjalnemu sposobowi połączenia, system teceflex jest niezwykle wytrzymały i bezpieczny. Zachowany zostaje także przekrój wewnętrzny i odpowiednie ciśnienie wody w obiegu - dodaje Durda.

Właściwie zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe powoduje, że posadzka posiada stosunkowo niską temperaturę –nieprzekraczającą 27-29 stopni C w strefie podstawowej i 31-35 w brzegowej – a jednocześnie 70% ciepła oddawane jest do otoczenia.

Dzięki temu nakłady eksploatacyjne są o koło 12 % niższe niż przy ogrzewaniach radiatorowych, a jednocześnie zapewniony zostaje wyższy komfort termiczny w pomieszczeniach.

Rady:
1. Przed montażem ogrzewania należy zakończyć wszystkie wewnętrzne prace tynkarskie i zamontować drzwi.
2. Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie może być w trakcie montażu mniejsza niż 5 stopni C.
3. Podłoże musi być mocne, suche i równe. Należy usunąć resztki zapraw mogące prowadzić do powstania mostków dźwiękowych.
4. Maksymalny opór cieplny pokrycia posadzki nie może być większy niż 0,15m2K/W
5. Powierzchnię pola grzewczego należy ograniczyć do 40m2, a długość boku pola do 8 m.