kwartalnik

BUDOWNICTWO I PRAWO
"Budownictwo i Prawo" służy podnoszeniu kwalifikacji tym wszystkim, którym znajomość aktualnych przepisów prawa i norm techniczno-ekonomicznych budownictwa jest niezbędna w wypełnianiu obowiązków zawodowych. Dotyczy to przede wszystkim ustaw:
- Prawo budowlane (w tym warunków technicznych wykonania i odbioru robót),
- O zagospodarowaniu przestrzennym,
- O zamówieniach publicznych,
- Prawo wodne,
- Prawo energetyczne,
- Prawo autorskie i praw pokrewnych,
- Kodeks pracy,
- Kodeks cywilny,
- KPA.

W szczególności kwartalnik prezentuje nowości z zakresu wymogów na uprawnienia budowlane, kosztorysowania, kalkulacji, norm i aprobat technicznych oraz aktualności i analizy rynku budowlanego, informacje o pracach projektowych, komunikaty urzędów budowlanych. Każdy numer zawiera również wkładkę biuletyn "Budownictwo w UE" Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD.

Czytelnicy: Uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego, a w szczególności prawnicy, projektanci, inwestorzy kosztorysanci, kierownicy budów, majstrowie, menedżerowie, zarządcy nieruchomości, urzędnicy i inspektorzy organów administracji i nadzoru budowlanego, szkoły o profilu budowlanym oraz uczelnie.

Nakład: 5000 egz.