Jestem zainteresowany budową pieczarkarni. Posiadam 9-ha gospodarstwo. Na jaką pomoc ze środków unijnych mogę liczyć?

Szanowny Panie
W okresie 2007 - 2013 funkcjonować będzie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Pan jako zarejestrowany przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego właściwego dla Pana województwa. Wsparcie przeznaczone będzie na rozbudowę przedsiębiorstwa (materiały budowlane) oraz zakup środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych.
Zgodnie z projektami RPO mikro przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania dotacji nie większej niż 60% kosztów kwalifikowanych projektu, przy czym kwota dotacji najprawdopodobniej nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł.
Należy jednak pamiętać, iż środki z funduszy unijnych przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, a pierwsze wydatki związane z realizacją inwestycji nie mogą zostać poniesione wcześniej niz dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
Uruchomienie regionalnych programów operacyjnych planowane jest na koniec 2007 roku.