Szkolenie COCH dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzatorów typu "split" prowadzi do poszerzenia wiadomości teoretycznych z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa oraz zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji klimatyzatorów typu split.


Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych i obejmuje:
PODSTAWY CHŁODNICTWA
- podstawy chłodnictwa, obieg ziębniczy, pompa ciepła
- podstawowe elementy składowe typowych układów chłodniczych
- czynniki ziębnicze (R22, R407C, R410...)
- małe instalacje chłodnicze
PODSTAWY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
- podstawy wentylacji, cel stosowania, parametry powietrza
- podstawy klimatyzacji, bilans cieplny pomieszczeń, podstawowe procesy powietrza wilgotnego, wykres h-x
- typy i charakterystyka klimatyzatorów, uproszczony dobór urządzeń
- istotne elementy ofert technicznych dostępnych urządzeń typu SPLIT na rynku polskim
INSTALOWANIE I EKSPLOATACJA KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT
- zasady zabudowy i instalowania
- zasilanie energią elektryczną
- montaż urządzeń
- zabiegi konserwacyjne i eksploatacja
- typowe usterki, naprawa
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA LABORATORIUM
- praktyczne zapoznanie się z budową typowych klimatyzatorów typu SPLIT
- diagnostyka pracy układów chłodniczych
- wyciąganie próżni, napełnianie instalacji
- podstawowa obsługa układów chłodniczych
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Kontakt:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
Małgorzata Wąs
tel. +48 12 637 09 33
fax +48 12 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl