Prowadzę działalność gospodarczą - czarter jachtów. Mam pytanie: czy jest możliwość otrzymania dotacji ze środków unijnych na wybudowanie domu w połączeniu z warsztatem (niedawno zakupiłem działkę)? Robię sam jachty, odnawiam stare. Warsztat jest mi potrzebny także na naprawy w jachtach czarterowanych. Moja firma jest jednoosobowa. W okresie zimowym zawieszam działalność, nie czarteruję jachtów.

Planując inwestycje może Pan liczyć na dofinansowanie z funduszy unijnych na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia itp.), wartości niematerialnych i prawnych oraz budowę pomieszczeń usługowych, w których będzie prowadzona działalność. Do kosztów kwalifikowanych może Pan zaliczyć tylko tą cześć nieruchomości, którą będzie Pan wykorzystywał pod działalność.
Niestety niedopuszczalna jest sytuacja, w której po skorzystaniu z dotacji unijnej będzie Pan zawieszał działalność na pół roku. Podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się Pan do nieprzerwalnego utrzymania przez min 5 lat celów (wskaźników) projektu.

(2007.08.10, woj. warmińsko-mazurskie)