Kupiliśmy z mężem działkę nad jeziorem na wsi. Mamy zamiar zbudować dom na agroturystykę z nowoczesnym wykorzystaniem i poszanowaniem energii czyli solary, geotermiczne ogrzewanie... Na jakie dofinansowanie moglibyśmy liczyć i od czego zacząć? Oboje z mężem jesteśmy po studiach i nie mamy nic wspólnego z rolnictwem.

Aby uzyskać wsparcie z funduszy unijnych trzeba być zarejestrowanym przedsiębiorcom. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej będzie Pani miała możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach tego programu możliwe jest ubieganie się o dotację na wybudowanie obiektu (z uwzględnieniem montażu solarów oraz geotermicznego ogrzewania) oraz wyposażenie go w środki trwałe.
Zgodnie z uszczegółowieniem RPO mikroprzedsiębiorcy w województwie warmińsko-mazurskim będą mogli uzyskać dotację w wysokości 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Przy czym prawdopodobnie nie więcej niż 200 tys.zł.
Należy pamiętać, iż dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, a pierwsze wydatki związane z realizacją projektu mogą zostać poniesione nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie (w przeciwnym przypadku nie będą uznawane za kwalifikowane).
Uruchomienie programów regionalnych planowane jest na IV kwartał 2007.
W razie dodatkowych pytań bardzo prosimy o kontakt.

(2007.09.25, woj. warmińsko-mazurskie)