Data rozpoczęcia
2010-01-19
Data zakończenia
2010-01-22
Miejsce
Poznań

BUDMA 2010 - XIX Międzynarodowe Targi Budownictwa

W dniach 19-22 stycznia 2010 odbędą się Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA. Targi Poznańskie będą w tym czasie miejscem spotkania przedstawicieli całego sektora budowlanego - producentów, usługodawców, handlowców, architektów oraz instytucjonalnych i prywatnych inwestorów. To doskonała okazja do zaprezentowania i poznania rynkowych nowości oraz nawiązania korzystnych kontaktów handlowych i kooperacyjnych.

BUDMA to miejsce, gdzie spotkać można klientów pragnących nawiązać kontakt z konkretnymi firmami, zainteresowanych ofertą, poszukujących konkretnych produktów. Udział w targach pozwoli na zdobycie nieocenionej wiedzy o ich oczekiwaniach, na nawiązanie kontaktów owocujących współpracą i sprzedażą. Tu z powodzeniem można kreować wizerunek firmy i umacniać dobrą markę swoich produktów.
Ekspozycja przygotowywana jest z myślą o pokazaniu nie tylko samych produktów, ale przede wszystkim ich zastosowań. Podzielona jest na czytelne segmenty tematyczne i uzupełniona o strefy specjalne, jak Wyspa Nowości eksponująca najnowsze hity wystawców, czy BudShow pokazujący finalny efekt zastosowań nowoczesnych produktów i technologii.

Ekspozycja targów BUDMA zawiera w sobie kilkanaście segmentów tematycznych:
- Ściany i Stropy
- Dachy
- Kamień w budownictwie
- Armatura i ceramika
- Informatyka dla budownictwa
- Drewno w budownictwie
- Centrum Budownictwa Sportowego (CBS)
- Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD.

Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień we wszystkich dziedzinach działalności człowieka i funkcjonowania gospodarki. Odpowiedzią na tę tendencję będzie hasło przewodnie przyszłorocznej, dziewiętnastej edycji targów BUDMA: "Zrównoważone budownictwo - ekonomia, ekologia, człowiek". W tym samym czasie na terenie poznańskich targów odbędą się również Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Drogowych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego BUMASZ oraz Centrum Budownictwa Sportowego - Sport, Rekreacja, Wellness & SPA.

Zrównoważone budownictwo
"Zrównoważone budownictwo" to świadome kierowanie się zasadami ekonomii, ekologii i ergonomii w budownictwie, mające na celu optymalizację sprawności energetycznej budynku, zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu i funkcjonalności użytkowej oraz zminimalizowanie skutków oddziaływania na środowisko naturalne. Istotne przy tym jest wykorzystanie zrównoważonych materiałów tj. surowców bezpiecznych i przyjaznych zarówno dla środowiska, jak i człowieka, których zadaniem jest redukcja hałasu, zakłóceń i odpadów. Ponadto materiały muszą być biodegradowalne lub nadawać się do ponownego wykorzystania po rozbiórce.

Komplementarna oferta
Podczas najbliższej Budmy rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego uzupełnione zostaną o ofertę obejmującą pozostałe sektory budownictwa. Ekspozycja będzie podzielona na następujące segmenty:
- Budownictwo mieszkaniowe, infrastruktury społecznej i użyteczności publicznej - fundamenty, ściany, izolacje, okna, drzwi, dachy, drewno, kamień, chemia, narzędzia
- Budownictwo przemysłowe - posadzki, konstrukcje stalowe, hale
- Budownictwo drogowe - projektowanie, geotechnika, kruszywa, nawierzchnie, infrastruktura drogowa

Wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy
Poznańskie targi budowlane to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych. To również atrakcyjny program wydarzeń stanowiących cenne źródło wiedzy o najnowszych technologiach i trendach w sektorze budowlanym. Organizatorzy już dzisiaj zapraszają do udziału w seminariach, konferencjach i wydarzeniach specjalnych w ramach Dnia Inżyniera Budownictwa, Dnia Architektury, Dnia Urbanisty, Dnia Dekarza. Na szczególną uwagę zasługują również: projekt BudShow - budowa modelowego domu, prezentacja ofert firm prezentujących rozwiązania dla budownictwa pasywnego oraz Wioska Domów Drewnianych.

Więcej informacji: www.budma.pl

Organizator:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Zespół Projektowy Targów BUDMA
email: budma@mtp.pl
tel. +48 61 869 2284
fax +48 61 869 2957
www.mtp.pl