Świadectwa energetyczne i audytorzy energetyczni na targach BUDMA 2008.


Organizatorzy Targów BUDMA 2008 serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencjach poświęconych świadectwom energetycznym oraz działalności audytorów energetycznych.


Dzięki współpracy z Fundacją Poszanowania Energii, Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych oraz Narodową Agencją Poszanowania Energii, zaprezentowany zostanie blok tematyczny, który z całą pewnością cieszyć się będzie uznaniem wśród fachowej publiczności. Podczas seminarium poświęconemu świadectwom energetycznym omówione zostaną zagadnienia związane z przebiegiem prac nad wdrożeniem Dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynku wraz z przepisami wykonawczymi do Prawa Budowlanego ustalającymi metodykę i zawartość świadectw energetycznych. Przedstawione zostaną algorytmy do obliczeń charakterystyk energetycznych budynków. Zaprezentowanie doświadczeń innych krajów europejskich w problematyce ocen energetycznych pozwoli określić stan i jakość tych działań w Polsce.
24 stycznia 2008 odbędzie się Targowy Dzień Audytora Energetycznego, który zaprezentuje aktualne problemy działalności audytorów energetycznych, w tym także przygotowania do działalności w zakresie sporządzania świadectw energetycznych budynków. Ponadto omówione zostaną technologie budownictwa energooszczędnego, w tym także najnowsze technologie stosowane w budynkach pasywnych. Elementem przybliżającym możliwości realizacyjne tego typu budynków będzie omówienie zasad i możliwości finansowania takich przedsięwzięć. Czołowe firmy działające na naszym rynku przedstawią przykładowe realizacje budowlane z zastosowaniem swoich najnowszych materiałów termoizolacyjnych.
Świadectwa energetyczne: 23.01.2008, godz. 10:00-12:00, pawilon 14B, sala B, teren MTP Poznań

Targowy Dzień Audytora Energetycznego
: 24.01.2008, godz. 12:00-14:30, pawilon 14 B, sala B oraz sala C, teren MTP Poznań