Parlament Europejski pracuje nad nowelizacją dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Proponowane zmiany przewidują m.in. poprawę efektywności energetycznej w budynkach, a także inwestycje w energooszczędne budownictwo. Nowelizację dyrektywy komentuje Tomasz Franczewski, specjalista ds. technologii budownictwa firmy Budimex-Dromex S.A.

Wszystkie budynki, zarówno mieszkaniowe jak i biurowe, tracą energię cieplną. Wielkość strat jest uzależniona od sposobu użytkowania budynku, a także od rodzaju i jakości materiałów, które zostały użyte do jego konstrukcji. Straty energii cieplnej następują głównie przez ściany zewnętrzne, okna, dach i stropy piwnicy. W zależności od sposobu wentylacji, straty energii mogą w przybliżeniu wynieść nawet 30% (szczegółowe dane w tabeli poniżej). Dzięki kompleksowej modernizacji budynku można zaoszczędzić do ok. 40-45% energii, co bezpośrednio przełoży się na redukcję kosztów eksploatacji nieruchomości.

Wdrożenie zmian, które są zaproponowane w nowelizacji dyrektywy będzie wymagało dużych nakładów finansowych. W perspektywie wielu lat przyniosą one jednak oszczędności, które zrekompensują wydatki na modernizację. Takie działania powinny być jednak wsparte poprzez zachęty dla potencjalnych inwestorów w postaci nisko oprocentowanych kredytów lub ulg podatkowych premiujących zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań.źródło: Budimex-Dromex S.A.