Za nami pierwszy dzień Targów Buildind Solutions Poland 2005. Targi czynne były już od godziny 10 natomiast otwarcie, poprowadzone przez przedstawicieli organizatorów, odbyło się o godzinie 11:30. Przecięcie wstęgi podczas uroczystego otwarcia przebiegło w raczej kameralnym gronie i atmosferze.


Targom towarzyszą również seminaria. Pierwsze wykłady rozpoczęły się już o 9:45 i przedstawiały zagadnienia z "Wentylacji pożarowej budynków wysokich i wysokościowych", które to prowadził inż. Iwo Dobrucki. Frekwencja tego seminarium była jednak niewielka, referatu wysłuchało zaledwie około 5-10 osób. Kolejne seminaria tego bloku tematycznego cieszyły się podobnym zainteresowaniem.
Seminaria towarzyszące BS Poland:
Dzień 1
• Seminarium organizowane z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
9:45 – 10:45 Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych
Prowadzący: inż. Iwo Dobrucki
• Seminaria organizowane przez Centralne Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
Prowadzący: Andrzej Boczkowski, przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji i Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
11:00 – 11:15 Przywitanie uczestników
11:15 – 12:15 Nowa technologia w zarządzaniu domowym komfortem oferowana przez firmę DELTA DORE Polska Sp. z o.o.
Prowadzący: Przemysław Szymalski, dyrektor firmy DELTA DORE Polska Sp. z o.o.
12:15 – 13:15 Monitorowanie jakości energii elektrycznej przy pomocy urządzeń produkowanych przez firmy Gossen Metrawatt i Camille Bauer
Prowadzący: Piotr Krzyżostaniak, przedstawiciel firmy ASTAT Sp. z o.o.
13:15 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:00 Praktyczne zastosowanie normy N SEP-E-002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wytyczne, komentarz
Prowadzący: Andrzej Boczkowski, przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji i Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
14:00 – 14:30 Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania Centralnego Kolegium Sekcji i Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
Prowadzący: Kazimierz Karaś, sekretarz Centralnego Kolegium Sekcji i Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
14:30 – 14:45 Wolne wnioski
Dzień 2
• Seminaria organizowane przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Facility Manager”
Prowadzący: Bartłomiej Pawluk, redaktor naczelny „Facility Manager”
11:00 - 11:30 Optymalizacja i zarządzanie w aspekcie automatyki budynkowej na przykładzie Centrum Giełdowego
Prowadzący: Robert Iwaniuk, inżynier ds. automatyki budynku, Centrum Giełdowe S.A.
11:30 – 12:00 Nowe grzejniki konwekcyjne CONVEC
Prowadzący: Andrzej Oczoś, regionalny szef sprzedaży (ogrzewnictwo i wentylacja), Danfoss Sp. z o.o.
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:00 Doświadczenia eksploatacyjne w ujęciu organizacyjnym i ekonomicznym – specyfika funkcjonowania obiektów hotelarskich
Prowadzący: Albert Skibiński, kierownik działu techniki i zaopatrzenia, Hotel Jan III Sobieski
13:00 – 13:30 Eksploatacja automatyki w obiektach przemysłowych
Prowadzący: Marcin Kwasiborski, dyrektor działu Facility Management, Elin EBG Elektrotechnik Sp. z o.o.
13:30 – 14:00 Panel dyskusyjny
• Elektryka w budownictwie - Seminarium pod patronatem
Biura Badawczego ds. jakości SEP
Prowadzący: Tadeusz Bełdowski
14:30 – 15:00 Rola certyfikacji dobrowolnej w ocenie zgodności wyrobów elektrycznych stosowanych w budownictwie
Prowadzący: Tadeusz Bełdowski
15:00 – 15:30 Kompatybilność elektromagnetyczna sprzętu elektroinstalacyjnego
Prowadzący: Teodor Pyszniak
15:30 – 16:00 Ocena zgodności rozdzielnic stosowanych w budownictwie mieszkaniowym
Prowadzący: Waldemar Bis
16:00 – 16:30 Sprzęt elektroinstalacyjny w budownictwie domowym i podobnym
Prowadzący: Włodzimierz Wojciechowski
16:30 – 17:00 Ocena zgodności kabli i przewodów wg zasad nowego podejścia
Prowadzący: Elżbieta Śliwińska
17:00 – 17:30 Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa użytkowania sprzętu oświetleniowego w budynkach mieszkalnych
Prowadzący: Jerzy Jakubowski
Dzień 3
• Warszaty organizowane przez firmę Bricscad Polska
9:30 - 12:00 BricsCad V6 - nowa jakość projektowania instalacji wewnętrznych
Prowadzący: Rafał Adamiak
Zakończony wczoraj pierwszy dzień targowy (19.10.2005) nie był sukcesem we frekwencji zwiedzających. Po godzinie 15 jedynymi zainteresowanymi byli sami wystawcy, którzy odwiedzali sąsiadujące stoiska.
Drugiego dnia (20.10.2005), mimo że w Centrum Expo XXI miały miejsce również targi spożywcze, nie pomogły one jednak naszym branżowym targom zwiększyć frekwencji. Mimo dobrze zapowiadającej się liczby zwiedzających rankiem drugiego dnia targowego, niestety powtórzyła się sytuacja z 19 października.
Należy prorokować, że ze względu na to wystawcy poważnie zastanowią się nad pokazaniem się na targach w przyszłym roku. Niestety wielkie nadzieje pokładane w tegorocznych targach BS Poland nie ziściły się. Może błędem była zmiana branży z HVAC na swoisty misz-masz instalacyjny? Poczekajmy jednak z takimi wyrokami do jutra...
Kliknij na logo i przejdź do galerii zdjęć z targów Buliding Solutions Poland 2005: