Od lutego br. za naszym pośrednictwem można zamawiać broszurkę Fundacji "PROZON" o aktualnym systemie prawnym związanym z wykorzystaniem substancji zubożających warstwę ozonową. "PROZON" poinformowała nas, że wydała już wszystkie 4000 egzemplarzy przygotowanych przez Fundację broszurek.Informujemy, że zawarte w broszurce informacje zdezaktualizowały się z dniem wejścia w życie nowej ustawy ozonowej (tj. 14.06.2004). Jedyna aktualna część broszurki to
fragment dotyczący przepisów unijnych, które obowiązują nas bezpośrednio od
01.05.2004 r.
Nową broszurkę dla serwisantów "PROZON" przygotuje dopiero po ukazaniu się
rozporządzeń wykonawczych do ustawy, co nastąpi prawdopodobnie w sierpniu br.
W powyższych powodów Fundacja nie wysyła broszurek osobom, które zamówiły je w
ostatnim czasie. Niemniej jednak tworzona jest lista zamawiających i nowe broszurki zostaną wysłane, gdy będą gotowe.

Fundacja PROZON


Co znajduje się w broszurce "PROZON"?
Zestawienie wszystkich najważniejszych aktów prawnch z dziedziny ochrony środowiska.
Broszura przedstawia cztery obszary związane z wykorzystaniem czynników chłodniczych: ochronę warstwy ozonowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, ustawę o odpadach oraz opłaty produktowe. W każdym z rozdziałów podano tytuły aktów prawnych, daty uchwalenia i wejścia w życie oraz numery dzienników ustaw, w których zostały opublikowane. Podano także najważniejsze postanowienia zarówno ustaw, jak i rozporządzeń wykonawczych.
Broszura stanowi kompendium wiedzy ekologicznej dla każdego serwisanta urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem broszurki prosimy o przesłanie na adres e-mail Redakcji redakcja@wentylacja.com.pl adresu pocztowego w następującym formacie:

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Adres - ulica:
Miasto i kod pocztowy: