Fundacja PROZON wydała bezpłatną broszurkę zawierającą informacje o aktulanych przepisach prawnych dotyczących wykorzystania czynników chłodniczych w chłodnictwie i klimatyzacji.
Co znajdziesz w broszurce?
Zestawienie wszystkich najważniejszych aktów prawnch z dziedziny ochrony środowiska. Omawiane przepisy prawne sa dostosowane do legislacji unijnej, stąd prezentowane w broszurze informacje są jak najbardziej aktualne po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Broszura przedstawia cztery obszary związane z wykorzystaniem czynników chłodniczych: ochronę warstwy ozonowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, ustawę o odpadach oraz opłaty produktowe. W każdym z rozdziałów podano tytuły aktów prawnych, daty uchwalenia i wejścia w życie oraz numery dzienników ustaw, w których zostały opublikowane. Podano także najważniejsze postanowienia zarówno ustaw, jak i rozporządzeń wykonawczych.
Broszura stanowi kompendium wiedzy ekologicznej dla każdego serwisanta urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem broszurki prosimy o przesłanie na adres e-mail Redakcji redakcja@wentylacja.com.pl adresu pocztowego w następującym formacie:

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Adres - ulica:
Miasto i kod pocztowy: