Na razie w wersji anglojęzycznej, ale można już zapoznać się nowymi funkcjami programu do modelowania 3D. Bricscad rozwija się bardzo dynamicznie o czym świadczą częste aktualizacje i pojawiające się co roku nowe funkcjonalności.

Bricscad V12 już jest
Polska wersja językowa programu Bricscad powinna być dostępna pod koniec października.

Bezpośrednia edycja brył 3D
Nowa wersja oferuje bezpośrednią edycję brył 3D w formacie .dwg bez konieczności konwersji. Bryła jest w widoku cieniowanym co ułatwia jej modelowanie.

[VIDEO:YOUTUBE:bjv2N0Un_I0]
Nowy silnik obrazów rastrowych Dzięki niemu Bricscad będzie lepiej obsługiwał duże bitmapy.

Nowy silnik PDF teraz korzystanie z plików PDF jako podkładów będzie bardziej wydajne.

Ustawienia wydruku można teraz zapisać w eksploatorze rysunku, co umożliwi szybkie zastosowanie tych samych ustawień do innego arkusza bez konieczności otwierania okna dialogowego z ustawieniami drukowania.

Przycinanie kreskowanie i kreskowanie użytkownika Użytkownik może utworzyć własny wzór kreskowania i przycinać kreskowanie.

Płaszczyzna przekroju Funkcja pozwala stworzyć i zapisać płaszczyznę przekroju bryły, która może być użyta do wyświetlania na ekranie przekroju modelu 3D lub wyeksportowana jako blok 2D.

Relacje 2D i 3D Relacje pozwalają powiązać elementy rysunku ze sobą, np. końce linii, zmieniając długość jednej linii druga powiązana z nią będzie za nią podążać.

Rozpoznawanie cech projektu Wyobraź sobie element z dużą ilością otworów o tej samej średnicy. Zmieniając średnicę jednego otworu, inne o tej samej średnicy mogą być rozpoznane i zmodyfikowane automatycznie.