Na wysokość wynagrodzeń inżynierów, znacząco wpływa branża w której pracują. Z danych zawartych w Branżowych Raportach Płacowych, opracowanych przez Bank Danych o Inżynierach, wynika, że najwięcej zarabiają inżynierowie pracujący w budownictwie i nieruchomościach - średnie wynagrodzenie tutaj wynosi 5742 zł. Elektrotechnika i energetyka to branża, w której wynagrodzenia inżynierów są najniższe – średnia to 4656 zł.


- Analitycy BDI przeanalizowali wynagrodzenia inżynierów za III kwartał 2008 roku, w 5 sektorach gospodarki: Budownictwo, nieruchomości, development; Chemia, petrochemia, tworzywa sztuczne; Elektrotechnika i energetyka; Maszyny, urządzenia, narzędzia oraz Motoryzacja. Z uzyskanych danych, wynika, że na najwyższe wynagrodzenie liczyć mogą inżynierowie związani z budownictwem.
- Kluczowym czynnikiem, który kształtuje poziom wynagrodzeń w tej branży, jest wysoka koniunktura i popyt na usługi budowlane. Liczba nowych inwestycji w tym obszarze wymagała odpowiedniego zaplecza kadrowego, w głównej mierze inżynierskiego. Dlatego też pracodawcy skłonni byli oferować bardzo wysokie wynagrodzenia, by tylko pozyskać odpowiedniego pracownika i pomyślnie sfinalizować projekt. Inżynierowie o odpowiednich kwalifikacjach, swobodnie mogli przebierać w ofertach pracy i podnosić swoje oczekiwania finansowe, mając gwarancję, że nie zostaną bez pracy. Także czynnik emigracji, a tym samym brak „rąk do pracy”. przyczyniła się do gwałtownego wzrostu płac w budownictwie – Komentuje Kamila Jarząb, Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży w BDI.

Energetyka, branża w której, wg Branżowych Raportów Płacowych BDI, średnie płace są najniższe, jest zarazem najlepiej rokującą branżą, w ocenie Moniki Budzyńskiej, Konsultantki ds. Rekrutacji w BDI.
- Sektor energetyczny w najbliższym czasie, ma największe perspektywy rozwoju. Planowane uwolnienie rynku energetycznego i co za tym idzie wzrost cen energii, spowoduje zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami z tego sektora. Na pewno pojawi się także nowa konkurencja, która, analogicznie do sytuacji jaka ma miejsce obecnie w budownictwie, wymusi na pracodawcach podwyżki wynagrodzeń, w celu pozyskania lub zatrzymania dobrych pracowników. Duże wartości kontraktów w tym sektorze oraz powiązanie sprzedaży z serwisem również sprzyja wzrostowi wynagrodzeń – dodaje Budzyńska.
Z pośród pozostałych branży, wysokie wynagrodzenia wciąż oferuje przemysł motoryzacyjny. Zaawansowane technologie wykorzystywane w tym sektorze, wymagają od kandydatów fachowej wiedzy i znajomości języków obcych. A to już bezpośrednio przekłada się na wysokość wynagrodzeń.
Z informacji uzyskanych od inżynierów i przedstawionych przez analityków BDI w Branżowych Raportach Płacowych, wynika, że inżynierowie znający dobrze chociaż jeden język obcy zarabiają średnio o ponad 20% więcej niż inżynierowie nie znający lub słabo znający języki obce.
Z danych zawartych w Branżowych Raportach Płacowych BDI, wynika, że na wysokość wynagrodzeń inżynierów, nawet pracujących w tej samej branży, wpływ ma region zatrudnienia. Wciąż widoczne są różnice płacowe w regionach mocno uprzemysłowionych takich, jak Mazowsze, Śląsk czy Dolny Śląsk a regionach o niższym potencjale gospodarczym.
- Tam gdzie występuje największa koncentracja firm, pojawią się problemy z dostępnością wysoko-wyspecjalizowanej kadry. W celu pozyskania wartościowych pracowników, firmy podnoszą wynagrodzenia. To z kolei wpływa na polepszenie sytuacji materialnej, wzrost wydatków i kosztów życia w danym regionie. Tym sposobem machina znowu się napędza: ze względu na popyt, rosną ceny, pracownicy, nie chcą obniżać standardów życia, udają się pod podwyżki a pracodawca, wiedząc, że trudno będzie mu znaleźć nowego pracownika przystaje na zaproponowane warunki. – Komentuje Kamila Jarząb z BDI.
Analitycy BDI przygotowali również zestawienie z wynagrodzeniami inżynierów na poszczególnych stanowiskach. Dzięki dostępowi do indywidualnych danych o kandydatach, widać jak duże rozbieżności płacowe występują, nawet wśród osób o tych samych kompetencjach i doświadczeniu, pracujących w tej samej branży do tego w tym samym województwie.
- Na różnice w wynagrodzeniach inżynierów o tych samych kompetencjach, duży wpływ ma wielkość firmy i struktura zatrudnienia. Istotny jest również typ produktu firmy oraz wartość zawieranych kontraktów. Firmy, które współpracują z kilkoma odbiorcami ale na dużą skalę, oferują z reguły lepsze warunki płacowe – komentuje Monika Budzyńska z BDI.
Dane przedstawione w Branżowych Raportach Płacowych BDI dotyczą ostatniego miesiąca III kwartału 2008 roku, czyli okresu przed załamaniem rynku finansowego. Następne wydanie, za IV kwartał, pokaże nam czy, i jak, kryzys odbił się na płacach w poszczególnych branżach. Już dziś można sądzić, że pierwszymi ofiarami nadchodzącej recesji, będzie branża budowlana i motoryzacyjna.
>>Zobacz pełną treść informacji prasowej "Branżowe różnice płacowe"
Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 roku. Dziś jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firmom oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, wśród których znajdują się m.in. rekrutacja i selekcja, wartościowanie stanowisk pracy, analizy rynku pracy, raporty płacowe, outplacement oraz serwis ogłoszeń pracy. Jego działalność doceniło już ponad 100 tys. inżynierów, którzy zdecydowali się na budowanie swoich karier zawodowych w ścisłej współpracy z Bankiem Danych o Inżynierach.