- W odróżnieniu od całej branży budowlanej, perspektywy rozwoju polskiego segmentu HVAC są optymistyczne - mówi Marek Perendyk Prezes Centrum Klima S.A.


"Segment HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) jest szczególnie atrakcyjną częścią rynku budowlanego. W odróżnieniu od całej branży budowlanej, perspektywy rozwoju polskiego segmentu HVAC są optymistyczne. Czynnikiem wpływającym na dynamiczny rozwój branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej nie tylko w Polsce, ale i w Europie bez wątpienia jest trend do budowania nowych obiektów o coraz wyższym standardzie wykonania. Nie bez znaczenia jest również wprowadzenie w życie wymogów dyrektywy Unii Europejskiej nr 2002/91, zgodnie z którą od 2009 roku każdy nowy budynek i lokal będzie musiał posiadać specjalny certyfikat energetyczny. Spowoduje to rozwój nowych produktów w branży HVAC oraz wpłynie na wymianę już istniejących przestarzałych instalacji grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych, które pochłaniają obecnie najwięcej energii w budynkach".
- twierdzi Marek Perendyk Prezes Centrum Klima SA.
Źródło: www.centrumklima.pl