Podsumowanie trendów branży budowlano-montażowej i trendów na rynku urządzeń grzewczych w 2 kwartale 2011 (raport SPIUG) oraz informacja o programie NFOŚiGW "Inteligentne Sieci Energetyczne".

Branża budowlano-montażowa i rynek urządzeń grzewczych w II kwartale 2011
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych co kwartał przygotowuje podsumowanie trendów w branży budowlano-mieszkaniowej w odniesieniu do aktualnej sytuacji na rynku urządzeń grzewczych.
Opracowanie jest zebraniem informacji statycznych z oficjalnych źródeł oraz wniosków z opinii wyrazowych przez uczestników rynku instalacyjno grzewczego.

Kliknij i przeczytaj raport SPIUG:
Raport SPIUG - II kw. 2011. Warto zwrócić na ten program uwagę, ze względu na to, że jest to pierwszy tego typu projekt, prezentowany przez agendę rządową, który bezpośrednio odwołuje się do rozwiązań energetyki rozproszonej, w tym uwzględniając jeszcze wytwarzanie ciepła i ciepłej wody użytkowej. SPIUG od początku działał na rzecz rozwoju tego rodzaju rozwiązań technicznych, biorąc bezpośredni udział w spotkaniach forum "Energia - Efekt - Środowisko" oraz innych konferencjach i seminariach dotyczących kierunków rozwoju energetyki w Polsce. [attach=attach3]>>więcej[/attach]

Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych