Podsumowanie trendów branży budowlano-montażowej i trendów na rynku urządzeń grzewczych w 1 kwartale 2011 - raport SPIUG.

Branża budowlano-montażowa i rynek urządzeń grzewczych w 1 kwartale 2011
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych co kwartał przygotowuje podsumowanie trendów w branży budowlano-mieszkaniowej w odniesieniu do aktualnej sytuacji na rynku urządzeń grzewczych.
Opracowanie jest zebraniem informacji statycznych z oficjalnych źródeł oraz wniosków z opinii wyrazowych przez uczestników rynku instalacyjno grzewczego.

Kliknij i przeczytaj raport SPIUG:
Raport SPIUG - I kw. 2011
Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych