Firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku w swoim raporcie "Media na Rynku Budowlanym" sprawdziła jakie są najskuteczniejsze kanały dotarcia do osób związanych z branżą budowlaną czyli inwestorów indywidualnych (którzy w latach 2006 lub 2007 nabyli materiały budowlane), architektów/projektantów, wykonawców oraz deweloperów.


Wiedza na temat najskuteczniejszych kanałów dotarcia, poznanie najbardziej opiniotwórczych środków przekazu czy zwyczajów związanych z korzystaniem z różnorodnych mediów, pozwala nie tylko zaspokoić potrzeby informacyjne, ale również ułatwia podjęcie decyzji w aspekcie przeprowadzenia efektywnych kampanii informacyjnych i reklamowych. W raporcie „Media na Rynku Budowlanym” przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:
- czytelnictwo prasy ogólnej i branżowej
- oglądane stacje telewizyjne i słuchane stacje radiowe
- dostęp do Internetu i najczęściej wybierane usługi
- miejsce i częstotliwość korzystania z poszczególnych mediów: prasy ogólnej i branżowej, z telewizji, z radia oraz z Internetu
- stosunek do reklam zamieszczanych w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie
- elementy skutecznego przekazu reklamowego itd.


Z przeprowadzonych przez firmę ASM analiz wynika, że najwięcej, bo 97,3%, respondentów ogląda stacje telewizyjne. Ponadto, znacząca liczba osób związanych z branżą budowlaną jest słuchaczami audycji radiowych (92,0%) oraz czytelnikami prasy ogólnej (90,8%), czyli niezwiązanej z branżą budowlaną. W mniejszym odsetku, badani są użytkownikami Internetu (84,5%) oraz odbiorcami prasy branżowej (72,0%).
ASM dodaje, że kobiety częściej niż mężczyźni czytają prasę ogólną, z kolei mężczyźni częściej korzystają z informacji zawartych w prasie branżowej oraz w Internecie. W zbliżonym odsetku zarówno kobiety, jak i mężczyźni są odbiorcami radia i telewizji.
Najczęściej badani związani z sektorem budowlanym oglądają stacje telewizyjne, takie jak TVN, TVP1 czy TVP2. Równie istotnymi mediami dla respondentów są stacje radiowe: RMF FM oraz Radio Zet oraz prasa ogólna, w szczególności Gazeta Wyborcza i tygodniki społeczno-polityczne, takie jak: Polityka, Wprost i Newsweek.
W niewiele mniejszym stopniu ankietowani to użytkownicy Internetu, przeglądający informacyjne strony WWW oraz porozumiewający się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Blisko trzy czwarte badanych korzysta również z prasy branżowej. Wśród periodyków specjalistycznych liderem pozostaje Murator, natomiast wśród pism dekoratorskich najchętniej wybierany jest magazyn Cztery Kąty.
Co więcej, z raportu „Media na Rynku Budowlanym” wynika również, że osoby związane z branżą budowlaną korzystają ze środków masowego przekazu średnio przez 12,8 godzin tygodniowo. Najwięcej czasu badani spędzają na słuchaniu radia (24 godziny tygodniowo), natomiast najmniej godzin w tygodniu, bo tylko 2,6 godziny przeznaczają na czytanie prasy branżowej.
Pełna treść artykułu na stronie http://www.egospodarka.pl/28561,Branza-budowlana-a-media,1,39,1.html