Informujemy, że produkowane w Boryszew ERG S.A. płyny Borygo otrzymały tytuł POLSKA JAKOŚĆ 2011. Informację podano na www.boryszewerg.com.pl.

BORYGO = Polska Jakość 2011
Polska Jakość to ogólnopolski projekt medialny, realizowany na łamach Strefy Gospodarki w Dzienniku Gazecie Prawnej. Program ma na celu promocję wyróżniających się na polskim rynku podmiotów. Jego główną ideą jest promocja polskich rozwiązań w kategoriach: produkt, usługa, innowacja. Skierowany jest do firm, których nadrzędną ideą jest dbałość o jakość swoich produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania. Zasadniczą część programu stanowi wyłonienie liderów jakości oraz ich promocja prasowa, gdyż zarówno uczestnicy, jak i laureaci Programu, w czasie jego trwania prezentowani są na łamach Strefy Biznesu dodatku do Dziennika Gazety Prawnej oraz na portalu www.strefa-biznesu.com.pl.


W roku 2011 tytuł oraz godło promocyjne „POLSKA JAKOŚĆ 2011” otrzymały płyny do chłodnic samochodowych BORYGO. Jest to kolejne, po Laurze Klienta 2010, tak prestiżowe wyróżnienie dla płynów BORYGO. Godło „POLSKA JAKOŚĆ 2011” jest wyraźnym sygnałem dla klientów, konsumentów i kontrahentów laureata, iż podejmowane przez niego działania służące podnoszeniu jakości produktów, usług czy standardów zarządzania mają charakter ciągły, przynoszący wymierne korzyści oraz dający pełną gwarancję spełnienia najwyższych standardów.