BOLIX S.A., producent chemii budowlanej specjalizujący się w systemach ociepleń, uzyskał Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg norm EN ISO 9001:2000 i EN ISO 14001:2004. Dokument potwierdza wprowadzenie w żywieckiej spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Tym samym żywiecka spółka dołączyła do grona przedsiębiorstw, które prowadząc działalność gospodarczą stosują najwyższe standardy zapewnienia jakości produktom i wykazują podejście pro-ekologiczne.

Proces wdrożenia systemu zarządzania wg norm ISO trwał w firmie BOLIX od początku sierpnia 2006 roku. W tym czasie usprawnianie były procesy zachodzące wewnątrz organizacji, szczególnie w obszarach produkcji, logistyki, badań i rozwoju, a także sprzedaży i marketingu. – Zarząd BOLIX S.A. podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO mając na uwadze umocnienie pozycji rynkowej spółki – wyjaśnia Barbara Chruściel, Dyrektor ds. Jakości i Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ. – Certyfikat ISO jest dla Klientów gwarancją wysokiej i stabilnej jakości produktów oraz spełnienia wszystkich wymagań prawnych przez wyrób, tj. ustaw czy norm. Ponieważ norma ISO 9001 reguluje kwestie organizacji całego przedsiębiorstwa, w tym również kwestie logistyki i sprzedaży, dodatkową korzyścią dla klientów są gwarantowane terminowe dostawy produktów, a także sprawna i szybka komunikacja z działem handlowym.

Istotą wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania opartego o normy ISO jest osiągnięcie wysokiego poziomu zadowolenia klienta. – Satysfakcję klientów firma może zdobyć przede wszystkim poprzez zapewnienie wysokiej i stabilnej jakości produktów, ale także poprzez wysoki standard tzw. client service – mówi Krzysztof Szyndler, Dyrektor Marketingu w firmie BOLIX S.A. – Mam na myśli profesjonalną obsługę kontrahentów od momentu pozyskania klienta, poprzez przyjęcie zamówienia i terminową dostawę towaru, aż po obsługę posprzedażową. Wdrożone przez BOLIX procedury ISO gwarantują klientom nie tylko wysoką jakość produktów, ale także samej obsługi. Przyjmując procedury ISO, firma BOLIX deklaruje zorientowanie na potrzeby Klientów i elastyczne reagowanie na wymogi rynku.

Powyższe korzyści dla klientów wynikają ze zdobycia certyfikatu ISO 9001. Natomiast certyfikat ISO 14001 dla firmy BOLIX jest dowodem, że priorytetem producenta chemii budowlanej z siedzibą w Żywcu jest dbałość o środowisko w szeroko pojętym zakresie. – Przyjmując normy ISO w tym zakresie zobowiązaliśmy się do tego, aby działalność produkcyjna firmy BOLIX i same wyroby były przyjazne dla otoczenia – tłumaczy Barbara Chruściel. – Jednocześnie gwarantujemy spełnienie wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie.

Certyfikat ISO został przyznany firmie BOLIX S.A. przez polski oddział niemieckiej firmy TÜV Nord, posiadający bogate doświadczenie w certyfikacji systemów zarządzania w przedsiębiorstwach o podobnym do żywieckiej spółki profilu działalności. Certyfikacji dokonano wg niemieckiej akredytacji TGA (certyfikat TÜV CERT). – Jako jednostkę certyfikującą świadomie zdecydowaliśmy się wybrać jedną z najbardziej rozpoznawalnych i rygorystycznych organizacji tego typu w Europie – dodaje Krzysztof Szyndler.