Klimatyzacja - przepis na biznes.


W jaki sposób założyć firmę zajmując się instalacją i produkcją urządzeń klimatyzacyjnych?
Coraz większe zapotrzebowanie na instalacje klimatyzacyjne powoduje duży ruch na rynku, w tym pojawienie się urządzeń niemarkowych, chińskich, bardzo tanich. Wraz z napływem nowego sprzętu pojawiają się firmy instalujące i dostarczające sprzęt.
W tej branży warto zadbać zawczasu o sprowadzenie sprzętu i przyjęcie zamówień. Problemem, nie tylko w tej branży jest duża niepewność.
Lato może być chłodne, a klienci często przypominają sobie o zakupie takim jak klimatyzator dopiero w momencie, gdy upały zaczynają dotykać ich bezpośrednio. Na niestabilność inwestycji wpływa również fakt, że sprzęt, pochodzący z Chin, często jest nienajlepszej jakości. To wpływa na obniżenie standardu usług, a co za tym idzie na większą konkurencję wśród zajmujących się tą działką firm.
Zakładaniem klimatyzacji nie do końca może zajmować się każdy przedsiębiorca. Oczywiście, o ile do prowadzenia samej firmy nie są potrzebne żadne specjalne zezwolenia, to montaż wymaga już ukończenia odpowiednich kursów zawodowych. (...) Warto zadbać o własne biuro(...) i zaplecze techniczno- magazynowe z powierzchnią oscylująca wokół 70-80 m2.
Ryzyko niesie sezonowość tego biznesu. Szczyt sezonu nie przypada na okres letni, a na początek i koniec roku. (...)
Warto zastanowić się też nad targetem. Mniej ryzykowne będa usługi dla większych podmiotów. (...)
Cała treść artykułu dostępna na stronie portalu Inwestycje.pl pod adresem inwestycje.pl/szukam_inwestora/urzadzenia_klimatyzacyjne