Polecamy lekturę biuletynu "Cyrkulacje" Stowarzyszenia Polska Wentylacja - magazynu o branży i dla branży HVAC.

Biuletyn CYRKULACJE - wieści z branży
"CYRKULACJE" to biuletyn Stowarzyszenia Polska Wentylacja, wydawany od 2004 roku, który powstał na bazie biuletynu elektronicznego.

W najnowszych numerach...

W nr 3/2011 (maj):
■ Wiadomości
■ Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2011
■ Najciekawszy Produkt 2011
■ Sportowa hala pasywna w Słomnikach
■ System wentylacji w hali we Frankfurcie nad Menem
■ Polscy wystawcy na ISH
■ Oczami zwiedzających
■ Subiektywnie
■ Etyka jest droga – rozmowa
■ Nadrobić czas – rozmowa
■ Błędy w instalacjach – powietrzne gruntowe wymienniki ciepła w wersji rurowej
■ Sondaż konsumencki – wentylacja mechaniczna
■ Nowości produktowe
■ Pomiary parametrów pracy instalacji wentylacyjnych
■ Zasady energooszczędnego sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji cz. 2
■ Przegląd podwieszanych nawiewno-wywiewnych central wentylacyjnych

W nr 4/2011 (lipiec):
■ Wiadomości
■ Barometr rynku 2011
■ Nowe firmy w SPW
■ Subiektywnie
■ Jozefów 2011 – spotkanie firm SPW
■ Miejsca na podium
■ Ocena wyższych uczelni
■ Sondaż – co dają studia
■ Pierwsza praca – dyskusja
■ Inżynierowie na start – rozmowa
■ Zasady energooszczędnego sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji cz. 3
■ Nowości produktowe
■ Pożar w tunelu
■ Wentylacja tunelu w Lalikach
■ Efektywny odzysk ciepła z wentylacji – dom pokazowy
■ Zeroenergetyczny budynek biurowy
■ Klimatyzatory typu Split – właściwa lokalizacja
■ Pytanie do eksperta
■ Błędy w instalacjach – odprowadzanie skroplin
■ Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
■ Oddymianie strumieniowe
■ Przegląd wentylatorów strumieniowych

Informacje o 1/2011 i 2/2011 "Cyrkulacje" z możliwością zamówienia: tutaj

Nazwa pisma "CYRKULACJE" pochodzi od cyrkulacji powietrza w instalacji, a także cyrkulacji i wymiany myśli, poglądów i opinii - stąd w liczbie mnogiej. W podtytule magazynu znajdują się słowa "Powietrze - Wentylacja - Klimatyzacja".
Jest to biuletyn Stowarzyszenia Polska Wentylacja skierowany do osób zawodowo związanych z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną. Informuje o działaniach Stowarzyszenia, porusza zagadnienia rynkowe, informuje o nowych technologiach. Jest forum opinii specjalistów branżowych.
W roku 2011 pismo zyskało nową szatę graficzną i nowe logo, zmieniło formułę, znacznie powiększyło swoją objętość (teraz 54 strony) oraz liczbę wydań. W roku 2011 SPW zaplanowało wydanie 6 numerów magazynu w powiększonym nakładzie 5000 egzemplarzy (dotychczas było to 4000 egz.). Do sierpnia 2011 ukazały się 4 numery "Cyrkulacji".
Redaktorem naczelnym "Cyrkulacji" jest pan Tomasz Trusewicz, Dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja, zaś Redaktor prowadzącą pismo pani Elżbieta Socha. Zespół redakcyjny uzupełnia pani Aleksandra Kozak.
Biuletyn jest rozsyłany bezpłatnie do specjalistów branżowych. Zamówienia na ten bezpłatny kwartalnik Stowarzyszenia Polska Wentylacja można składać za pośrednictwem www.wentylacja.com.pl: zamówienie bezpłatnej prenumeraty "Cyrkulacje" (w treści wiadomości koniecznie podaj adres i wykonywany zawód).
Źródło: ''