Zamów bezpłatny Katalog Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2009/2010.

Bezpłatny Katalog Krajowego Forum Chłodnictwa
Katalog KFCh 2009/2010Krajowe Forum Chłodnictwa opublikowało aktualny Katalog swoich Członków. Bezpłatny Katalog KFCh można zamówić na stronie http://www.kfch.pl/index.php?id=4&l=pl

Krajowe Forum Chłodnictwa zrzesza już 123 przedsiębiorstwa z 61 miast Polski!

Aktualny Katalog Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2009/2010, w wersji drukowanej i elektronicznej, jest także bezpłatnie dostępny w Biurze KFCh.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem katalogu prosimy o kierowanie zamówień drogą elektroniczną na adres: irena.gajek@kfch.pl

Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa