Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym: "TECHNO - KAPITAŁ, czyli zainwestuj w swoją przyszłość", realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Szkolenia te mają na celu podniesienie kwalifikacji Państwa pracowników, a wzrost umiejętności z pewnością będzie miał wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

Bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi maszyn i oprogramowania
Szkolenia są całkowicie bezpłatne i obejmują w swoim zakresie obsługę maszyn oraz oprogramowania inżynierskiego:

Moduł 1 - Podstawy projektowania inżynierskiego (technicznego) CAD(projektowanie części blaszanych, gięcie, domykanie naroży, wycięcia i wzory, operacje tłoczenia).

Moduł 2 - Nowoczesne metody w obróbce skrawaniem(frezowanie, toczenie, wiercenie, ćwiczenia praktyczne na symulatorach i programowanie ręczne 5-osiowejobrabiarki).

Moduł 3 - Nowoczesne metody obróbki ze szczególnym uwzględnieniem metody cięcia strumieniem wody(wycinanie przedmiotów, sposób poprawy dokładności wymiarowej cięcia, wycinanie techniką 3D, grawerowanie metodą Waterjet).

Zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Trenerami w projekcie są osoby wysoko wykwalifikowane mające do dyspozycji maszyny i oprogramowanie będące na stanie Parku Naukowo-Technologicznego w Gliwicach oraz Politechniki Śląskiej.

Kontakt: www.techno-kapital.pl
techno.kapital@technopark.gliwice.pl
tel.: (032) 335 85 21

Źródło: ''