Przedsiębiorcy starający się o dotacje na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym mogą uzyskać bezpłatną pomoc specjalistów. Wykwalifikowani eksperci rekomendowani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wesprą innowatorów i ocenią, czy koncepcja ich projektu jest zgodna z zasadami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). "Przedsiębiorca, który zwróci się do promotora może sprawdzić, czy jego projekt ma szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych" - mówi rzecznik prasowy PARP Monika Karwat-Bury.


Jak informuje PARP, w marcu ruszyło najbardziej popularne wśród przedsiębiorców działanie 4.4 PO IG, nazwane "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Aby przedsiębiorcom było łatwiej, promotorzy będą za darmo wydawali opinie o tym, czy dany projekt kwalifikuje się do tego działania, czy też nie.

"Promotorzy po raz pierwszy świadczyli swoje usługi i opiniowali projekty w ubiegłorocznych konkursach. - mówi Mariola Misztak- Kowalska, dyrektor Zespołu Instytucjonalnego Systemu Wsparcia w PARP. - Ich usługi cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i były bardzo pozytywnie oceniane. Z tej formy wstępnej oceny projektu skorzystało w 2008 roku ponad 40 proc. przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie z działania 4.4."

Promotorzy Projektów Innowacyjnych to specjaliści wskazani przez instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) oraz przez inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców.
Jak podkreśla rzecznik PARP, promotorzy mają odpowiednie kompetencje, wiedzę i doświadczenie oraz świadczą usługi o określonym, wysokim standardzie. Do dyspozycji przedsiębiorców jest obecnie 36 promotorów, z którymi można się kontaktować telefonicznie, mailowo, oraz - w zależności od potrzeb wnioskodawców - również umówić się z nimi na spotkanie w Regionalnych Instytucjach Finansujących - partnerach PARP w dystrybucji środków europejskich, działających w każdym województwie.
Wszystkie wskazówki na temat korzystania z usług promotorów znajdują się na stronie https://ksu.parp.gov.pl/pl/biznes/ppi.