Do końca roku właściciele nielegalnych domów wybudowanych przed 1995 rokiem będą mogli je zalegalizować.


Do końca roku właściciele nielegalnych domów wybudowanych przed 1995 rokiem będą mogli je zalegalizować. Jedynym wymogiem jest złożenie wniosku w tej sprawie. Właściciel nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych, za to będzie posiadał budynek, który będzie można sprzedać, przekazać w spadku, czy też wziąć pod niego kredyt.
Właściciele samowoli będą musieli wystąpić do organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o potwierdzenie legalności odbioru. Jeżeli budynek nie był przedmiotem postępowania prowadzonego przez nadzór budowlany tzn. że został wybudowany zgodnie ze sztuką budowlaną i powinien zostać zalegalizowany. Oczywiście nadal musi spełniać wszystkie normy techniczne.
Abolicja będzie bezpłatna. Jest to dość ważny aspekt, gdyż zazwyczaj finanse były przeszkodą w legalizacji budynków – dla przykładu za legalizację domu jednorodzinnego trzeba zapłacić ok.50 tys. zł. Dlatego wielu właścicieli wolało dotychczas żyć w samowoli budowlanej.
Nowelizacja Prawa budowlanego trafiła już do Senatu, zaś wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Gazeta Prawna