Przedmiotem konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budowli.

Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków - konferencja XI.2012 Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej

zaprasza na
VII Międzynarodową Konferencję
Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków

Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków
06-08.11.2012 r., Warszawa

Komitet Honorowy Konferencji
Dyrektor ITB – Marek Kaproń
Komendant Główny PSP – Wiesław Leśniakiewicz
Komendant Rektor SGSP – Ryszard Dąbrowa

Komitet Naukowy Konferencji
Lech Czarnecki – Przewodniczący
Marian Abramowicz
Marek Konecki
Karol Balog
Mirosław Kosiorek
Ewa Błazik-Borowa
Joel Kruppa
Andrzej Borowy
Bart Merci
Jerzy Ciszewski
Bogdan Mizieliński
Jean-Claude de Smedt
Pavel Polednak
Andrzej R. Dobrucki
Leszek Rudniak
Ed Galea
Bronisław Skaźnik
Dariusz Gawin
Jacek Szer
Paweł Janik
Ulf Wickström
Zbigniew Janowski
Waldemar Wnęk
Tadeusz Jaszczur
Jerzy Wolanin
Roman Kaźmierczak
Michał Wójtowicz
Andrzej Kolbrecki
Edmundas K. Zavadskas

Komitet Organizacyjny Konferencji
Andrzej Borowy – Przewodniczący
Grzegorz Sztarbała – Wiceprzewodniczący
Jadwiga Fangrat
Irmina Piasecka
Grzegorz Krajewski
Piotr Turkowski
Anna Pachman
Wojciech Węgrzyński

Konferencje o tematyce bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, zainicjowana przez Instytut
Techniki Budowlanej
w 1995 r. w Spale, były następnie regularnie organizowane zamiennie przez ITB i Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Tegoroczna siódma edycja przypada na czas szczególny dla jej organizatora – Instytutu Techniki Budowlanej – gdyż jest to rok uroczystego otwarcia nowego Oddziału Mazowieckiego ITB z największym i najnowocześniejszym w Europie Laboratorium Badań Ogniowych ITB w nowej lokalizacji w Pionkach k. Radomia.

Przedmiotem konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budowli ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak:
• zachowanie materiałów w warunkach pożarowych i rozwój pożaru,
• bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych,
• stałe urządzenia gaśnicze,
• usuwanie dymu i wentylacja pożarowa,
• wykrywanie pożaru i sygnalizacja pożarowa,
• ewakuacja ludzi,
• metody i modele obliczeniowe wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych,
• inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
• aspekty formalno-prawne ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,
• odbiory techniczne z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz prezentacja praktycznego zastosowania nowoczesnych rozwiązań inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
Sesje konferencji prowadzone będą przez zaproszonych gości w języku polskim i angielskim (tłumaczone symultaniczne) oraz poprzedzone ich wystąpieniami.
Każda sesja zakończy się panelem dyskusyjnym.
W ramach konferencji przewidziano wystawę i prezentację firm oferujących produkty związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Szczegóły nt. Konferencji dostępne są w Komunikacie

Źródło: ''